Za posledních 30 dní tento test absolvovalo 3338 lidí!

Osobnostní test

Cílem tohoto testu osobnosti je pomoci vám lépe porozumět sami sobě a obohatit váš osobní rozvoj. Žádný typ osobnosti není „dobrý“ ani „špatný“ a neexistují „lepší“ ani „horší“ kombinace typů v pracovních oblastech nebo osobních vztazích. Každý typ osobnosti a každý člověk má své vlastní přínosy.

Typ dle 16types.bz se skládá ze čtyř dvojic dvou preferencí, které jsou v opozici (extraverze-introverze, vnímání-intuice, myšlení-cítění, vnímání-usuzování), ze kterých vzniká kombinace čtyř písmen. Tato písmena indikují, jaké preference nejvíce používáte. Všichni máme těchto osm preferencí, ale používáme je v různé míře. Náš typ se skládá z preferencí, které používáme nejvíce.

Každý typ osobnosti vyjadřuje unikátní způsob, kterým na sebe těchto osm preferencí vzájemně působí.

Průměrná spokojenost návštěvníků: ★★★★★★★★★★★★★★★ (4.35/5 z 114116 výsledků)
Na konci testu budete moci ohodnotit svůj výsledek.

U každého páru tvrzení označte kolečko, které vám nejlépe odpovídá, dle míry vaší preference. Pokud označíte kolečko nejvíce nalevo, znamená to, že mnohem více souhlasíte s prvním tvrzením než s druhým. Pokud označíte kolečko nejvíce napravo, znamená to, že mnohem více souhlasíte s druhým tvrzením než s prvním.

Sociální interakce mě povzbuzuje.
Sociální interakce mě unavuje.
Radši si vyrazím s ostatními.
Radši si vyrazím sám.
Někdy jednám bez přemýšlení.
Někdy strávím vice času přemýšlením a nejednám zbrkle.
Mám radši činnosti, které mě donutí se hýbat.
Mám radši činnosti, které mě donutí přemýšlet.
Radši komunikuji s ostatními slovně.
Radši komunikuji s ostatními písemně.
Radši prohlubuji své vztahy s ostatními.
Radši poznávám nové lidi.
Mám radši konverzace jeden na jednoho.
Mám radši skupinové diskuze.
Radši strávím večer se skupinou lidí.
Radši strávím večer s blízkým příbuzným.
Lidé mě často vnímají jako zamyšleného a odměřeného člověka.
Lidé mě často vnímají jako energického a otevřeného člověka.
Radši pracuji ve skupině s několika dalšími lidmi.
Radši pracuji sám nebo s jedním dalším člověkem.
1/4
Nejdůležitější jsou pro mě fakta.
Nejdůležitější jsou pro mě nápady.
Jsem realista; realitu vidím tak, jak je.
Soustředím se na to, co může být.
Pamatuji si detaily, když mají souvislost s celkovým obrazem.
Pamatuji si většinu detailů, kterých si všimnu.
Spoléhám se na zkušenosti.
Spoléhám se na inspiraci.
Radši se soustředím na současnost a na to, co se děje nyní.
Radši přemýšlím nad tím, co by se mohlo stat v budoucnosti.
Je pro mě těžké uvěřit esoterickým příběhům, když se mi nikdy nic takového nestalo.
Není pro mě těžké uvěřit esoterickým příběhům (např.: příběhům s paranormálními jevy).
Radši zkouším nové metody.
Radši používám spolehlivé a prokázané metody.
Radši podrobně zvažuji všechny aspekty tématu.
Radši zvažuji aspekty tématu na světové úrovni.
Radši diskutuji o abstraktních tématech a teoriích.
Radši diskutuji o konkrétních a existujících tématech.
Při řešení problémů se spoléhám na svou představivost.
Při řešení problémů se spolehám na zkušenosti a na to, co fungovalo v minulost.
2/4

Jsem diplomatický a taktní.
Jsem upřímný a přímočarý.

Radši pomáhám ostatním vyjádřit jejich pocity.
Radši pomáhám ostatním učinit logická rozhodnutí.

Své schopnosti radši využívám k analyzování situací.
Radši se účastním situací a diskuzí plných emocí.

Při rozhodování se spíše spoléhám na ověřitelné prvky.
Při rozhodování se spíše spoléhám na svoje přesvědčení a pocity.

Závěry činím na základě logiky a pečlivé analýzy.
Závěry činím na základě svých pocitů a znalostí o životě.

Snažím se zavděčit se ostatním.
Jsem přirozeně kritický.

Radši budu laskavý a přátelský.
Radši budu loajální a spravedlivý.

Když nastane problém, přemýšlím, jestli je opravdu důležitý.
Když nastane problém, přemýšlím, jestli je skutečný.

Zvažuji dopad mých rozhodnutí na ostatní.
Své problémy řeším za pomoci logiky.

Rozhoduji se na základě analýzy příčin a důsledků založené na objektivní pravdě (“je to pravda” nebo “je to lež”).
Rozhoduji se na základě vlastních hodnot (“je to dobré” nebo “je to špatné”) a pocitů (“líbí se mi to” nebo “nelíbí se mi to”).
3/4
Radši nashromáždím veškeré informace, které potřebuji, na chvíli se nad problémem zamyslím, a poté učiním rychlé a definitivní rozhodnutí.
Než učiním rozhodnutí, nechám si vše pořádně projít hlavou a zvážím všechny možné aspekty problému.
Mám radši změnu, abych měl na výběr ze všech možností.
Mám radši stálost, abych předešel tomu, co bude dál.
Mám radši, když je všechno naplánovené.
Mám radši, když se věci dějí tak, jak přijdou.
Mám radši svou schopnost být systematický a uspořádaný.
Mám radši svou schopnost se přizpůsobit.
Mým cílem je spíše porozumění než kontrola.
Rád si plánuji život a mám ho pod kontrolou.
Více důvěřuji své schopnosti plánovat než improvizovat.
Více důvěřuji své schopnosti improvizovat než plánovat.
Rád se adaptuji svému okolnímu prostředí.
Rád mám své okolní prostředí pod kontrolou.
Radši činím rozhodnutí.
Radši vyhledávám informace.
Mám tendenci zvažovat a přehodnocovat informace, i když už bylo učiněno rozhodnutí.
Nemusím se vracet k něčemu, co už jsem rozhodl, posouvám se k dalšímu kroku.
Rád přijímám závazky, pokud je přijmou i ostatní.
Radši netlačím na to, aby se přijímaly určité závazky.
4/4

Přezdívka, kterou si zvolíte, se zobrazí v názvu vašeho výsledku a u vašeho komentáře, pokud se rozhodnete po skončení testu napsat komentář.

Ostatní údaje shromažďujeme za statistickými účely pro různé psychologické typy osobnosti.