ISTJ

Thanh tra viên, quản trị viên

Các chức năng nhận thức

Chức năng chi phối: Tri giác hướng nội
Chức năng phụ trợ: Suy nghĩ hướng ngoại
Chức năng thứ ba: Cảm giác hướng nội
Chức năng thấp hơn: Trực giác hướng ngoại

Ví dụ về các nhân vật hư cấu của ISTJ

Trafalgar Law (One Piece)
Tom Hager (Godfather)
Katniss Everdeen (Hunger Games)

Tài sản của họ

ISTJ có tinh thần trách nhiệm cao cũng như sự trung thực tuyệt vời đối với tổ chức, gia đình và các mối quan hệ của họ. Họ làm việc mạnh mẽ mà không có một khuyết điểm nào để đạt được các mục tiêu đặt ra trong thời hạn dự định. Họ sẽ hoàn thành những yêu cầu bất khả thi mà họ cho là cần thiết nhưng sẽ dễ nổi loạn trước những cái vô căn cứ đối với họ.
ISTJ nói chung thích làm việc một mình và chịu trách nhiệm về kết quả từ quá trình làm việc của họ tuy nhiên, họ cảm thấy thoải mái khi nói đến làm việc nhóm nếu nhiệm vụ đó đòi hỏi sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên, tình trạng của mỗi người trong nhóm làm việc phải được xác định rõ ràng và đảm nhận vai trò của họ trong nhóm.
Kỹ năng và trách nhiệm pháp lý là những yếu tố có ý nghĩa đối với những người ISTJ mong đợi từ những người khác đáng tin cậy và xứng đáng khi họ ở cùng họ.

Đặc điểm

ISTJ tôn trọng thực tế một cách sâu sắc. Họ sử dụng chức năng Cảm nhận của mình trước bất kỳ chức năng nào khác, trong thế giới bên trong của họ, cái cấu thành một trữ lượng thông tin mà họ có thể vẽ để hiểu rõ hơn về hiện tại.
ISTJ sử dụng chức năng Suy ngẫm đưa ra quyết định và áp dụng một cách tiếp cận khách quan, hợp lý và quyết tâm. Họ tập trung vào nhiệm vụ hoặc các hệ thống như một tổng thể hơn là dựa trên các cá nhân.
Do đó, ISTJ có xu hướng hợp lý hóa, phân tích, tách rời và phù hợp. Họ rõ ràng và chắc chắn trong các ý kiến ​​mà họ thể hiện bởi vì họ dựa trên sự phản ánh toàn diện và các tiêu chí hợp lý, thúc đẩy trải nghiệm và kiến ​​thức của họ. Họ nghĩ rằng các thủ tục tiêu chuẩn tồn tại bởi vì chúng có hiệu quả. ISTJ sẽ chỉ chấp nhận thay đổi nếu các sự kiện đó, những cái thay đổi sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Cách người khác có thể cảm nhận được họ

ISTJ thì hòa đồng khi họ cảm thấy thoải mái trong vai trò mà họ đang đảm nhận; tuy nhiên họ hiếm khi chia sẻ sự đa dạng từ những quan sát của họ và những ký ức của họ chỉ tin cậy với những người bạn thân. Những người khác dễ dàng nhận thức tiêu chí, sự xét đoán và mong muốn của họ về cấu trúc và chương trình, nhưng đôi khi họ không ý thức được phản ứng của họ trước những gì xảy ra, những cái đầy hài hước.
Đôi khi rất khó cho ISTJ ý thức được những nhu cầu khác với nhu cầu của họ; tuy nhiên, một khi họ bị thuyết phục rằng có một cái gì đó quan trọng đối với một ai đó, người quan trọng với họ, những nhu cầu này trở thành sự thật . Họ sẽ làm mọi thứ cần thiết để đáp ứng nhu cầu này, ngay cả khi họ tiếp tục nghĩ rằng nó không có ý nghĩa gì cả.
ISTJ thường được coi là người bình tĩnh, có tính sáng tác, nghiêm túc, sáng suốt, có phương pháp, những người gắn liền với truyền thống.

Các lĩnh vực phát triển tiềm năng

Nếu ISTJ không tìm được cách sử dụng tài năng của họ và những điều họ làm không được đánh giá cao, những cái mà họ đã cố gắng, họ thường cảm thấy thất vọng và có thể họ:
- Trở nên cứng nhắc về lịch trình, các chương trình và thủ tục, cái mà họ áp dụng bằng "văn bản"
- Phê phán và đánh giá những người khác
- Gây khó khăn trong việc ủy ​​thác - Tin tưởng người khác thực hiện công việc đúng cách
ISTJ có xu hướng ít chú ý đến các chức năng mà họ không thích như Trực giác và Cảm giác. Tuy nhiên, nếu họ bỏ qua những khía cạnh này quá nhiều, có thể là họ:
- Không nhận thấy hậu quả của các quyết định diễn ra vào lúc này
- Tập trung quá nhiều vào tính hợp lý mà họ không lo lắng về tác động của nó đối với người khác
- Không đáp ứng đúng với nhu cầu liên lạc và thân mật của người khác
Trong những tình huống rất căng thẳng, điều đó xảy ra khi ISTJ không thể bình tĩnh và phán xét hợp lý, cái khiến họ bị rơi vào "thảm họa", tưởng tượng ra tất cả những khả năng tiêu cực, cho bản thân và những người khác.