INTJ

Quân sư, nhà khoa học, người cầu toàn, người tổ chức

Các chức năng nhận thức

Chức năng thống trị: Trực giác hướng nội
Chức năng phụ trợ: Suy nghĩ hướng ngoại
Chức năng thứ ba: Cảm giác hướng nội
Chức năng thấp hơn: Tri giác hướng ngoại

Ví dụ về các nhân vật hư cấu của INTJ

Thomas Shelby (Peaky Blinders)
Light Yagami (Death Note)
Stella Gibson (The Fall)

Tài sản của họ

INTJ có tầm nhìn rõ ràng về các khả năng trong tương lai cũng như tính năng động và định hướng của tổ chức để đưa ý tưởng của họ vào thực tế. Họ yêu thích những thách thức phức tạp và dễ dàng tạo ra sự tổng hợp các chủ đề lý thuyết trừu tượng và phức tạp. Sau khi tạo ra một cấu trúc tổng thể, họ hình thành các chiến lược để đạt được mục tiêu của mình.
Cách tư duy tổng thể của họ tiến hành để phát triển các mục tiêu tạo ra các phác thảo lớn cho một kế hoạch cái cho phép họ đạt được những mục tiêu này trong khuôn khổ các cấu trúc tổ chức rộng lớn.
INTJ chú trọng đến kiến thức và buộc họ và những người khác thể hiện nhiều thẩm quyền. Họ đặc biệt ghét sự nhầm lẫn, rối loạn và kém hiệu quả.

Đặc điểm

INTJ xem xét mọi thứ một cách tổng thể và nhanh chóng tích hợp thông tin mới vào đề cương chung. Họ tin tưởng trực giác của họ bất kể quyền ưu tiên được thành lập hoặc ý kiến ​​được chấp nhận chung. Các thói quen làm chết ngạt sự sáng tạo của họ.
INTJ chủ yếu sử dụng trực giác của họ trong thế giới nội tâm của họ, nơi họ làm ra các cấu trúc phức tạp và triển vọng. Họ có khuynh hướng trở nên thông minh, có khả năng tạo ra các tổng hợp sáng tạo và khái niệm, hình dung về lâu dài.
INTJ sử dụng tư duy để đưa ra quyết định hợp lý. Họ đánh giá tất cả mọi thứ với một con mắt xét đoán nhanh chóng xác định các vấn đề cần một giải pháp. Họ kiên định và quyết định khi tình hình đòi hỏi nó.
INTJ có xu hướng rõ ràng, ngắn gọn, hợp lý, độc lập, phê bình và khách quan.
INTJ’s là những nhà hoạch định dài hạn xuất sắc và thường nắm các vị trí quản lý trong các nhóm và tổ chức.
Họ độc lập, tin tưởng vào nhận thức và phán đoán của riêng mình chứ không phải với những người khác, và áp dụng các tiêu chí đòi hỏi của họ trong lĩnh vực tri thức và năng lực, thậm chí áp đặt với bản thân hơn là những người khác.

Cách người khác có thể cảm nhận được họ

INTJ có vẻ bình tĩnh, kiên định và chắc chắn về bản thân họ mặc dù đôi khi họ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác.
Nói chung, họ không thể hiện những phẩm chất vô giá của họ ngay từ đầu: trực giác sáng tạo của họ. Tuy nhiên, họ chuyển dịch nó thành các quyết định, ý kiến ​​và kế hoạch hợp lý mà họ thường xây dựng rất rõ ràng. Vì vậy, những người khác đôi khi coi INTJ là một kẻ bướng bỉnh, điều này dường như gây bất ngờ cho chính họ, người luôn đồng ý thay đổi quan điểm nếu dữ liệu mới xuất hiện.
INTJ thường được coi là bí mật, thận trọng, tư tưởng, nguyên bản, độc lập, khó biết và thậm chí có thể xa cách.

Các lĩnh vực phát triển tiềm năng

Nếu INTJ không tìm được cách sử dụng tài năng của họ và những đóng góp của họ không được đánh giá cao, họ thường cảm thấy thất vọng và có thể trở nên xa cách và đột ngột, và ngừng cung cấp thông tin về cách họ hoạt động. Họ có thể chỉ trích những người không hiểu ý tưởng của họ khá nhanh chóng, trở nên bướng bỉnh và không linh hoạt trong việc nhìn nhận một cách khác biệt.
Có thể là INTJ ít chú ý đến các chức năng mà họ không thích nhất, tri giác và Cảm giác. Tuy nhiên, nếu họ bỏ qua những khía cạnh này quá nhiều, nó có thể xảy ra rằng họ:
- Bỏ qua chi tiết hoặc sự kiện không tương ứng với tầm nhìn trực quan của họ, có trong "trò chơi trí tuệ", phân tán về chủ đề trừu tượng và các cụm từ ít quan tâm hoặc ý nghĩa đối với những người khác
- Không đánh giá tác động của quyết định của họ đối với người khác
- Không khen người khác nhiều như họ muốn và không cung cấp cho họ sự hỗ trợ cá nhân mà họ muốn có