INFP

Người chữa lành, người cuồng nhiệt, người lý tưởng, nhà thơ

Các chức năng nhận thức

Chức năng thống trị: Cảm giác hướng nội
Chức năng phụ trợ: Trực giác hướng ngoại
Chức năng thứ ba: Tri giác hướng nội
Chức năng thấp hơn: Suy nghĩ hướng ngoại

Ví dụ về các nhân vật hư cấu của INFP

Belle (La Belle et la Bête)
Luna Lovegood (HP)
Frodo Baggins (LOTR)

Tài sản của họ

INFP có những giá trị cốt lõi hướng dẫn sự tương tác và các quyết định của họ. Họ muốn có một công việc góp phần vào sự phát triển của họ và của những người khác và cũng có một định hướng khác hơn là thù lao đơn giản.
Để có giá trị rõ ràng và sống trong tôn trọng họ như một quyền ưu tiên cho INFP.
INFP thừa nhận và tôn trọng các nhu cầu tình cảm và tâm lý mà người khác có ngay cả khi những người khác không nhận ra họ và không thể hiện bản thân họ.

Đặc điểm

INFP chủ yếu sử dụng Cảm giác của họ trong thế giới nội thất nơi họ đưa ra các quyết định dựa trên giá trị mà họ gắn với nhận thức của bản thân, với tính cá nhân và sự triển. Lòng tự trọng của INFP là cần thiết để sống trong khi được cam kết đạo đức và bảo vệ niềm tin của họ.
Họ có xu hướng nhạy cảm, chu đáo, quan tâm, lý tưởng và trung thành với ý tưởng của họ. INFP thích đọc, thảo luận và suy nghĩ về những khả năng hiện có sẽ mang lại những thay đổi tích cực trong tương lai. Họ tò mò về ý tưởng và nhanh chóng kết nối các dấu chấm giữa nhiều thứ.
INFP thường tò mò, sáng tạo và có thể cân nhắc mọi thứ về lâu dài.
INFP bị cuốn hút bởi những khả năng khác nhau của việc khám phá sự phức tạp trong nhân cách con người của họ cũng như những người khác. Họ có khuynh hướng làm việc bằng cách tập luyện và thể hiện sự tập trung và kết quả tuyêt vời khi họ được đầu tư đầy đủ vào một dự án. Họ trung thành với nghĩa vụ của họ đối với người khác, công việc hay ý tưởng mà họ yêu mến. Tuy nhiên, họ có thể gặp khó khăn khi làm điều gì đó không hợp lý với họ.

Cách người khác có thể cảm nhận được họ

INFP tìm thấy cấu trúc và quy định gắt gao và thích làm việc theo cách tự quản. Họ có khả năng thích ứng và linh hoạt, những giá trị của họ không bị nhạo báng. Sau đó, họ ngừng điều chỉnh. Những nhận định của họ được thể hiện, hậu quả là khi nó có thể xuất hiện với cường độ mà có thể gây ngạc nhiên cho người khác.
INFP có xu hướng thận trọng và chọn cẩn thận những người mà họ tiết lộ những giá trị và cảm xúc thân mật nhất của họ, họ phát triển các mối quan hệ sâu sắc, tính xác thực, mối quan hệ chân thành và kết quả cá nhân của mỗi người. INFP đặc biệt đánh giá cao những người dành thời gian để hiểu giá trị và mục tiêu của họ.
Họ thường được coi là nhạy cảm, nội tâm, phức tạp, nguyên bản, cá nhân và đôi khi rất khó hiểu.

Các lĩnh vực phát triển tiềm năng

Nếu INFP không tìm được cách sử dụng tài năng của họ và những đóng góp của ọ không được đánh giá cao, họ thường cảm thấy thất vọng và có thể:
- Khó khăn trong việc thể hiện bản thân bằng lời nói
- Trở về chính mình
- Không cung cấp đủ thông tin cho người khác, đặc biệt là các giá trị quan trọng đối với họ
Có thể INFP chú ít ý đến các chức năng mà họ không thích nhất, Suy nghĩ và Cảm nhận. Tuy nhiên, nếu họ bỏ qua những khía cạnh này quá nhiều, có thể là họ:
- Dễ dàng mất niềm tin vào bản thân vì khoảng cách giữa lý tưởng của họ với việc thực hiện của họ
- Từ chối lý luận logic ngay cả trong các tình huống yêu cầu nó kiểm chứng quan điểm bên trong của họ
- Thiếu thực tiễn và gặp khó khăn khi đánh giá các nguồn lực thiết yếu để đạt được mục tiêu đề ra Trong những tình huống đặc biệt căng thẳng, có thể INFP có những nghi ngờ nghiêm trọng về năng lực của họ và những người khác, và họ trở nên quá phê phán và phán xét quá dễ dàng.