ENFJ

Giáo sư, người trình bày, người cho, người cố vấn

Các chức năng nhận thức

Chức năng thống trị: Cảm giác hướng ngoại
Chức năng phụ trợ: Trực giác hướng nội
Chức năng thứ ba: Tri giác hướng ngoại
Chức năng thấp hơn: Suy nghĩ hướng nội

Ví dụ về các nhân vật hư cấu của ENFJ

Mufasa (The Lion King)
Margaery Tyrell (GOT)
William Wallace (Braveheart)

Tài sản của họ

ENFJ hòa hợp sâu sắc với người khác, họ nhanh chóng hiểu được nhu cầu, động cơ và mối quan tâm. Họ dành tất cả sự chú ý của họ để giúp đỡ người khác và khuyến khích sự phát triển của họ.
ENFJ có thể thuyết phục một cách cẩn thận và thiết lập sự đồng thuận giữa những người mà lợi ích và động cơ rất khác nhau. Họ thường được sử dụng chất xúc tác, dẫn mọi người tham gia và nhấn mạnh tốt nhất trong mỗi loại. Họ có thể là những nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn cũng như những người tham gia trung thành.

Đặc điểm

ENFJ quyết định dựa trên các giá trị cá nhân của họ. Họ chủ yếu sử dụng cảm giác của họ trong thế giới bên ngoài, tỏa sáng bởi sức nóng và năng lượng của họ. Họ luôn tìm kiếm những điều tốt nhất bên trong nhau và biết cách tìm ra nó. Họ thích sự hòa hợp và hợp tác. Họ đánh giá cao sự chấp thuận của người khác, phản ứng với năng lượng và sự tận tâm và đặc biệt nhạy cảm với những lời chỉ trích và sự căng thẳng. ENFJ có xu hướng thân mật, nhân từ, khuyến khích, trung thực và đáng tin cậy.
ENFJ có thể nhận ra hướng và các liên kết tồn tại giữa mọi thứ và có thể rất dễ hiểu đối với những người khác. Họ tò mò về những ý tưởng mới và được kích thích bởi khả năng đóng góp cho lợi ích cho nhân loại.
ENFJ nói chung giàu trí tưởng tượng, sáng tạo, bị thu hút bởi sự đa dạng và thách thức mới.
ENFJ đánh giá cao sự phát triển tiềm năng ở những người khác và cống hiến năng lượng của họ để giúp họ thực hiện nó. Họ là những người hỗ trợ tốt. ENFJ được giao trách nhiệm tổ chức các mối quan hệ giữa đồng nghiệp, bạn bè hoặc các thành viên gia đình, để tất cả tham gia, làm thịnh vượng hài hòa và làm mọi người vui vẻ.

Cách người khác cảm nhận về họ

ENFJ tràn đầy năng lượng, nhiệt tình và quan tâm đến người khác. Sự quan tâm chân thành của họ nói chung có thể thu hút và thậm chí làm cho những người bận rộn tham gia. Họ có thể lắng nghe và giúp đỡ nhưng chắc chắn giá trị cũng như ý kiến ​​của riêng họ luôn được thể hiện rõ ràng.
ENFJ thu hút năng lượng trong mối quan hệ của họ với những người khác và rất hòa đồng; họ có nhu cầu rất lớn cho các mối quan hệ đích thực và gần gũi. Họ cố gắng tạo ra và duy trì những người có nhiệt huyết và chiều sâu.
ENFJ thích cuộc sống của họ được tổ chức và cố gắng làm rõ các mối quan hệ hoặc tình huống mơ hồ. Tuy nhiên, nếu nhu cầu cho mọi người cản trở họ trong tổ chức của họ, họ sẽ vượt qua mọi người trước tiên.
ENFJ thường được cảm nhận là hòa đồng, quyến rũ, thân thiện, nhân từ, diễn cảm, nhạy cảm và thuyết phục.

Các lĩnh vực phát triển tiềm năng

Nếu ENFJ không tìm ra cách sử dụng tài năng của họ và đóng góp của họ không được đánh giá cao của họ, họ thường cảm thấy thất vọng và có thể:
- Lo lắng, cảm thấy tội lỗi và nghi ngờ bản thân
- Trở nên quả quyết và có uy quyền trong mong muốn hòa hợp của họ
- Quá nhạy cảm với những lời chỉ trích, sự thật hay tưởng tượng
Có thể ENFJ chú ý ít hơn đến các chức năng không ưa thích của họ, Tư tưởng và Cảm giác. Tuy nhiên, nếu họ bỏ qua những khía cạnh này quá nhiều, có thể là họ:
- Đưa ra quyết định chỉ dựa trên giá trị cá nhân của họ trong khi logic cũng cần thiết
- Khó khăn khi thừa nhận rằng sự bất đồng hoặc vấn đề có thể nảy sinh với những người quan trọng đối với họ
- Bỏ qua các chi tiết cần thiết để thực hiện lý tưởng của họ.
Trong thời gian đặc biệt căng thẳng, có khả năng ENFJ trở nên đột ngột quan trọng và tìm kiếm khuyết điểm của những người khác, theo cách ít tương tự với họ. Họ thường giữ những ý kiến tiêu cực này cho chính họ, nhưng thấy những suy nghĩ này làm rối loạn và xáo trộn.