ISTP

De handwerker, de technische, de ambachtsman

Cognitieve functies

Dominante functie: introvert denken

Aanvullende functie: extraverte waarneming

Tertiaire functie: introverte intuïtie

Inferieure functie: extravert gevoel

Voorbeelden van ISTP karakters

Arya Stark (GOT)
Wolverine (X-Men)
Indiana Jones

Hun waarden

ISTP's zijn erg alert op hun omgeving en wanneer de behoefte zich voordoet, handelen ze snel om de kern van het probleem te bereiken en het met grote doeltreffendheid op te lossen. Ze zijn geïnteresseerd in de manier waarop dingen werken, maar vinden abstracte theorieën vervelend als ze die niet snel in de praktijk kunnen brengen.
ISTP's verzetten zich tegen overdreven discipline en regels, ze houden van variatie en innovatie en waarderen de uitdaging, die de oplossing van nieuwe problemen vertegenwoordigt.

Eigenschappen

Vanwege hun introverte Denken zien ISTP's de totale structuur die alle feiten omvat. Ze functioneren als een soort computer, die gegevens en redenen op een onpersoonlijke en objectieve manier organiseert. Hun beslissingen zijn rationeel en zijn gebaseerd op een groot aantal concrete gegevens.
ISTP's zijn doorgaans afstandelijk, onbevooroordeeld in hun kritiek, analytisch en logisch in het oplossen van problemen. ISTP's zijn realistische mensen die in plaats van zich op theoretische mogelijkheden te concentreren, zich op de huidige situatie en hoe ermee om te gaan concentreren. Ze zijn vaak creatief in hun manier om urgente problemen aan te pakken en zijn begaafd als het gaat om het uitvoeren van praktische taken.

ISTP's zijn praktisch, realistisch, feitelijk en pragmatisch. ISTP's zijn snel en willen graag hun inspanningen sparen: alleen doen wat echt nodig is en met de minst mogelijke discussie en zorg. Hun enige doel is om het gewenste resultaat te behalen.

Hoe de anderen ze kunnen waarnemen

ISTP’s zijn, tenzij hun essentiële logische principes worden aangetast, democratisch en tolereren een breed scala aan gedragingen. Ze kunnen verrassend krachtig en duidelijk zijn bij het uiten van hun oordelen. ISTP's luisteren en geven vaak goedkeuring omdat ze hun meningsverschil niet uiten, maar later kan men echter merken dat ISTP’s aan het analyseren waren en hun eigen oordeel vellen.

Hun voortdurende zoektocht naar informatie en concentratie op de resultaten brengt hen ertoe om snel van richting te veranderen als ze een effectievere manier ontdekken om dingen uit te voeren. Soms is het moeilijk om ze te 'lezen'. Ze hebben de neiging om kalm en voorzichtig te zijn, hoewel ze gemakkelijk praatziek kunnen worden bij onderwerpen die hen bekend voorkomen.

ISTP’s hebben aanpassingsvermogen en worden over het algemeen gezien als gericht op actie en een kick-zoeker. Ze zijn zelfverzekerd, onafhankelijk en vastberaden.

Mogelijke verbetergebieden

Als ISTP's geen manier vinden om hun talenten te kunnen gebruiken en gewaardeerd te worden voor hun bijdrage, voelen ze zich over het algemeen gefrustreerd en kunnen ze:

- cynisch worden en negatief in hun kritiek;

- zichzelf terugtrekken;

- gaan talmen.

Het kan ook gebeuren dat ISTP's minder aandacht besteden aan de functies waar ze het meest van houden: Intuïtie en Gevoel. Als ze deze aspecten echter te veel verontachtzamen, kunnen ze:

- de waarden en emotionele behoeften van anderen verwaarlozen;

- de impact van hun beslissingen op anderen onderschatten;

- de langetermijngevolgen van hun beslissingen en acties uit het oog verliezen omdat ze zich te veel concentreren op de onmiddellijke resultaten.

In zeer stressvolle situaties kan het gebeuren dat ISTP's onverwacht en ongepast hun emoties uiten. Hun explosieve woede en tranen die volgen zijn verontrustend voor anderen en beschamend voor zichzelf.