ISTJ

De plichtsgetrouwe, de beheerder

Cognitieve functies

Dominante functie: introverte waarneming

Aanvullende functie: extravert denken

Tertiaire functie: introvert voelen

Inferieure functie: extraverte intuïtie

Voorbeelden van ISTJ karakters

Trafalgar Law (One Piece)
Tom Hager (Godfather)
Katniss Everdeen (Hunger Games)

Hun waarden

ISTJ's hebben zowel een sterk verantwoordelijkheidsgevoel als een groot eerlijkheidsgevoel tegenover hun organisatie, familie en relaties. Ze werken hard zonder te falen om de doelstellingen binnen de beoogde termijnen te behalen. Ze zouden het onmogelijke willen doen om een taak die ze nodig achten te volbrengen, maar ze zullen in ostand komen tegen voor wat hen ongegrond lijkt.

ISTJ's geven er over het algemeen de voorkeur aan om alleen te werken en verantwoordelijk te zijn voor het resultaat van hun productie. Ze voelen zich echter ook in hun element als het gaat om teamwerk en als de taak de hulp van anderen vereist. Niettemin moet de status van elke persoon in het teamwerk duidelijk worden omschreven en deze moet zijn/haar rol op zich nemen. Vaardigheid en verantwoordelijkheid zijn betekenisvolle elementen voor ISTJ's, die van anderen verwachten om net zo betrouwbaar en waardig te zijn als zij zelf zijn.

Eigenschappen

ISTJ's hebben een diep respect voor feiten. Ze gebruiken vóór elke andere functie hun vaardigheid Gevoel in hun innerlijke wereld, die een bron van informatie vormt waaruit ze kunnen putten om een beter begrip van het heden te krijgen.

ISTJ's gebruiken de functie Gedachte om beslissingen te kunnen nemen en een objectieve, logische en vastberaden aanpak te kunnen hanteren. Ze zijn in plaats van op individuen meer gericht op de taak of op de systemen als geheel.

ISTJ's zijn dus meestal logisch, analytisch, afstandelijk en redelijk. Ze zijn duidelijk en standvastig in de meningen die ze uiten omdat die gebaseerd zijn op een grondige reflectie en logische criteria en ook gebaseerd op hun ervaringen en kennis. Ze denken dat standaardprocedures bestaan omdat deze effectief zijn. ISTJ's accepteren alleen veranderingen als de feiten erop wijzen dat deze veranderingen betere resultaten zullen gaan opleveren.

Hoe de anderen ze kunnen waarnemen

ISTJ zijn gezellig wanneer ze zich op hun gemak voelen in de rol die zij spelen maar ze delen echter zelden de rijkdom van hun observaties en van hun herinneringen dan alleen veilig met goede vrienden. De anderen nemen gemakkelijk hun criteria, hun oordelen en het verlangen naar structuur en programma's waar, maar soms gebeurt het dat ze hun persoonlijke reacties, die vol humor zitten, niet opmerken.

Het is soms moeilijk voor ISTJ's om betekenis te geven aan behoeften die veel verschillen van die van hen maar zodra ze ervan overtuigd zijn dat iets belangrijk is voor iemand, die belangrijk voor hen is, wordt deze behoefte echter een feit. Ze zullen dan alles doen wat nodig is om aan deze behoefte te voldoen, zelfs als ze blijven denken dat het geen enkele zin heeft.
ISTJ's worden over het algemeen gezien als rustige, bedaarde, serieuze, heldere, methodische personen, die gehecht zijn aan tradities.

Mogelijke verbetergebieden

Als ISTJ's geen manier vinden om hun talenten te gebruiken en gewaardeerd te worden voor wat ze kunnen verdragen, voelen ze zich over het algemeen gefrustreerd en is het mogelijk dat ze: 

- rigide worden over de planningen, de programma's en de procedures die ze "accuraat" willen toepassen;

- anderen gaan bekritiseren en beoordelen;

- het moeilijk vinden om te delegeren - iemand anders te vertrouwen om het werk naar behoren te laten doen;

ISTJ's hebben minder aandacht voor de functies die ze niet leuk vinden, zoals Intuïtie en Gevoel. Als ze deze aspecten te veel verwaarlozen, is het echter mogelijk dat ze:

- niet opmerken wat de gevolgen van de beslissingen op dit moment waren;

- zich zoveel op logica gaan concentreren dat ze zich geen zorgen maken over de impact, die het op anderen heeft;

- niet goed aan de behoeften van anderen met betrekking tot contact en intimiteit voldoen;

In zeer stressvolle situaties kan het voorkomen dat ISTJ's niet in staat zijn om hun gebruikelijke kalme en redelijke oordeel te vergaren, waardoor ze in het "catastrofisme" terechtkomen, waarbij ze voor zichzelf en voor anderen alle negatieve mogelijkheden verbeelden.