INTP

De architect, de denker, de ontwerper, de criticus

Cognitieve functies

Dominante functie: introvert denken

Aanvullende functie: extraverte intuïtie

Tertiaire functie: introverte waarneming

Inferieure functie: extravert gevoel

Voorbeelden van INTP karakters

L (Death Note)
Spencer Reid (Criminal Minds)
Foxface (Hunger Games)

Hun waarden

INTP's weten hoe ze zelfstandig problemen kunnen oplossen en kunnen uitblinken in het geven van een beknopte en afstandelijke analyse van een idee of een situatie. Ze stellen moeilijke vragen, dagen anderen en zichzelf uit om nieuwe logische methoden te vinden.

INTP's geven het beste van zichzelf als ze de mogelijkheid hebben om onafhankelijk te kunnen werken aan een probleem waarvan de oplossing een aanpak vereist, die indruist tegen de algemeen aanvaarde meningen. Hoewel ze over het algemeen beter alleen werken, kan hun kritiek en syntheses een groep verder helpen om rechtstreeks naar de kern van complexe problemen te gaan.

Eigenschappen

INTP's gebruiken primair hun introverte Denken om de onderliggende principes en de logische structuren te ontdekken of te ontwikkelen, die het mogelijk maken om de wereld te begrijpen en te verklaren. Ze benaderen bijna alles met scepsis, werken hun eigen meningen en normen uit en passen ze rigoureus toe. Ze hechten belang aan intelligentie en competentie.
INTP's zijn meestal logisch, analytisch, in staat om objectieve kritiek te geven, afstandelijk en meditatief.

INTP's nemen mogelijkheden waar en verbinden stippen die bestaan buiten het aanwezige en voor de hand liggende, ze zijn nieuwsgierig en willen graag voor hun plezier leren. Ze houden van abstracte theorieën en discussies.

INTP's zijn over het algemeen mentaal alert, intuïtief, slim, uiterst nieuwsgierig naar ideeën, theorieën en de werking van dingen.
INTP's merken heel snel de inconsistenties en de inconsistentie op en en vinden het leuk om ideeën te ontleden en te reorganiseren. Ze bedenken vanzelfsprekend complexe theoretische systemen om de werkelijkheid, die hen omringt, uit te leggen. Ze hebben moeite om te worden uitgerust met de dagelijkse taken, maar besteden veel energie, intensiteit en concentratie aan het onderzoek of de analyse van complexe problemen, die hun nieuwsgierigheid aanscherpen.

Hoe de anderen ze kunnen waarnemen

INTP's zijn over het algemeen kalm en voorzichtig, maar ze kunnen wel laconiek zijn over onderwerpen, die ze vooral goed kennen. Tenzij hun werk hen niet tot actie drijft, geven ze er de voorkeur aan om oplossingen te zoeken in plaats van ze in de praktijk te brengen want ze geven er de voorkeur aan om mensen en dingen niet te hoeven organiseren.

INTP's zijn erg tolerant. Ze werpen geen vragen op, noch bespreken ze deze, tenzij ze het redelijk vinden. Deze flexibiliteit verdwijnt echter wanneer hun essentiële principes in twijfel worden getrokken, want dan stoppen ze met zich aan te passen.

INTP's hechten veel waarde aan precisie in de communicatie en haten overtolligheden en truïsmen. Ze willen de absolute waarheid uitdrukken en drukken deze soms op zo'n gecompliceerde manier uit, dat mensen moeite hebben om ze te begrijpen.
INTP's worden over het algemeen gezien als rustige waarnemers, voorzichtig, kalm, afstandelijk, onafhankelijk en gehecht aan hun autonomie.

Mogelijke verbetergebieden

Als INTP's de weg niet vinden om hun talenten te gebruiken en gewaardeerd te worden voor hun bijdrage, voelen ze zich over het algemeen gefrustreerd en kunnen ze:

- cynisch worden en negatief in hun kritiek;

- op een destructieve manier sarcastisch en kritisch zijn;

- zichzelf isoleren en talmen;

- Mondelinge sparringwedstrijden en ruzies beginnen.

Het is mogelijk dat INTP's minder aandacht besteden aan de functies die ze het minst leuk vinden: Gevoel and Waarnemen. Als ze deze aspecten echter te veel verwaarlozen, kan het gebeuren dat ze:

- ongevoelig worden voor de behoefte aan informatie en emotionele relaties met anderen;

- beslissen dat een onderwerp waaraan ze zelf of anderen waarde hechten in feite niet belangrijk meer is omdat 'het niet logisch is';

- de impact van hun ideeën en hun manier van uitdrukken op anderen niet zien;

- gebrek hebben aan praktische richting, details vergeten zoals bijvoorbeeld goed gekleed zijn, rekeningen betalen of voor zichzelf zorgen.

In bijzonder stressvolle situaties is het mogelijk dat INTP's hun emoties op een onverwachte en ongepaste manier kunnen uiten. De explosieve woede en de tranen die dan volgen zijn verontrustend voor anderen en beschamend voor zichzelf omdat ze over het algemeen zo kalm en voorzichtig zijn.