INTJ

Het meesterbrein, de wetenschapper, de perfectionist, de organisator

Cognitieve functies

Dominante functie: introverte intuïtie

Aanvullende functie: extravert denken

Tertiaire functie: introvert gevoel

Inferieure functie: extraverte waarneming

Voorbeelden van INTJ karakters

Thomas Shelby (Peaky Blinders)
Light Yagami (Death Note)
Stella Gibson (The Fall)

Hun waarden

INTJ's hebben een duidelijke visie op toekomstige mogelijkheden, evenals de dynamiek en de richting van de organisatie om hun ideeën in de praktijk te brengen. Ze houden van complexe uitdagingen en maken gemakkelijk de synthese van theoretische en gecompliceerde abstracte onderwerpen. Nadat ze een algemene structuur hebben gemaakt, bedenken ze strategieën om hun doelen te kunnen bereiken.

Hun globale manier van denken, drijft hen om doelstellingen te ontwikkelen om de grote lijnen van een plan te produceren, waarmee ze deze doelen binnen het kader van grote organisatiestructuren kunnen bereiken.

INTJ's hechten veel waarde aan kennis en dwingen zichzelf en anderen om veel competentie te tonen. Ze hebben vooral een hekel aan verwarring, wanorde en inefficiëntie.

Eigenschappen

INTJ's beschouwen de dingen als een geheel en integreren snel in grote lijnen nieuwe informatie. Ze vertrouwen, ongeacht de gevestigde autoriteiten of de algemeen aanvaarde meningen, op hun intuïtie. Routine verstikt hun creativiteit.

INTJ's gebruiken hun intuïtie voornamelijk in hun interne wereld, waar ze complexe structuren en vooruitzichten uitwerken. Ze hebben de neiging om volhardend zijn, zijn in staat om creatieve syntheses te produceren en zijn op de lange termijn conceptueel.

INTJ's gebruiken Denken om logische beslissingen te kunnen nemen. Ze evalueren alles met een kritisch oog en identificeren snel de problemen, die een oplossing vereisen. Ze zijn vastberaden en nemen beslissingen wanneer de situatie dit vereist.

INTJ's zijn over het algemeen duidelijk, beknopt, rationeel, afstandelijk, kritisch en objectief.
INTJ's zijn uitstekende planners op de lange termijn en bekleden vaak managementposities in groepen en organisaties.

Ze zijn onafhankelijk, vertrouwen op hun eigen percepties en oordelen in plaats van op die van anderen en passen op het gebied van kennis en competentie hun veeleisende criteria nog steviger bij zichzelf dan bij anderen toe.

Hoe de anderen ze kunnen waarnemen

INTJ's lijken kalm, beslist en zeker van zichzelf, hoewel ze soms moeite hebben om een gesprek met anderen aan te gaan.

Over het algemeen geven ze niet vanaf het begin uiting aan hun onschatbare kwaliteit: hun creatieve intuïtie. Ze vertalen het echter in logische beslissingen, meningen en plannen die ze meestal heel duidelijk formuleren. Dus anderen beschouwen INTJ's soms als hardnekkig, wat voor INTJ's zelf verrassend is, omdat die er altijd mee instemmen om van mening te veranderen als er nieuwe gegevens verschijnen.
INTJ's worden over het algemeen gezien als geheimzinnig, voorzichtig, conceptueel, origineel, onafhankelijk, moeilijk te leren kennen en misschien zelfs afstandelijk.

Mogelijke verbetergebieden

Als INTJ's geen manier vinden om hun talenten te gebruiken en gewaardeerd te worden voor hun bijdrage, voelen ze zich over het algemeen gefrustreerd en kunnen ze afstandelijk en abrupt worden en stoppen met het geven van informatie over de manier waarop ze intern functioneren. Ze kunnen mensen die hun ideeën niet snel begrijpen bekritiseren en koppig en onbuigzaam worden in het vervolg van hun visie.

Het is mogelijk dat INTJ's minder aandacht besteden aan de functies die ze het minst leuk vinden, Gewaarworden en Gevoel. Als ze deze aspecten echter te veel verwaarlozen, kan het gebeuren dat ze:

- details of feiten, die niet overeenkomen met hun intuïtieve visies verwaarlozen, met 'intellectuele games' beginnen en gaan kibbelen over abstracte onderwerpen en termen die weinig interesse of betekenis hebben voor anderen;

- geen afweging maken wat de impact van hun beslissingen op anderen is;

- anderen niet zoveel complimenten geven als ze zouden willen en hen niet de persoonlijke ondersteuning bieden die ze zouden willen hebben.