INFP

De genezer, de ijverige, de idealist, de inspirator

Cognitieve functies

Dominante functie: introvert gevoel

Aanvullende functie: extraverte intuïtie

Tertiaire functie: introverte waarneming

Inferieure functie: extravert denken

Voorbeelden van INFP karakters

Belle (La Belle et la Bête)
Luna Lovegood (HP)
Frodo Baggins (LOTR)

Hun waarden

INFP's hebben een kern van waarden die hun interactie en beslissingen stuurt. Ze willen een baan hebben die aan hun ontwikkeling en die van anderen bijdraagt en die ook een andere richting heeft dan een eenvoudige beloning.

Duidelijke waarden hebben en ermee leven en deze respecteren zijn voor INFP’s een prioriteit.
INFP's erkennen en respecteren de emotionele en psychologische behoeften die anderen hebben, zelfs wanneer de anderen ze niet herkennen en zich niet uiten.

Eigenschappen

INFP's gebruiken hun Gevoel vooral in de innerlijke wereld, waar ze beslissingen nemen op basis van de waarde die ze met individualiteit en ontwikkeling hechten aan het begrijpen van zichzelf. INFP’s ontlenen hun eigenwaarde aan dat het essentieel is om te leven terwijl je moreel geëngageerd bent en hun overtuigingen te verdedigen.
Ze zijn over het algemeen gevoelig, attent, bezorgd, idealistisch en trouw aan hun ideeën. INFP's houden van lezen, het bespreken van en nadenken over bestaande mogelijkheden die in de toekomst positieve veranderingen zouden brengen. Ze zijn nieuwsgierig naar ideeën en verbinden snel de punten tussen dingen.
INFP's zijn over het algemeen nieuwsgierig, creatief en in staat om dingen op de lange termijn te overwegen.

INFP's zijn gefascineerd door de verschillende mogelijkheden om de complexiteit van de menselijke persoonlijkheid, van hen net zoals die van anderen, te onderzoeken. Ze hebben de neiging om schoksgewijs te werken en zijn in staat om grote concentratie en output te tonen wanneer ze volledig zijn geïnvesteerd in een project. Ze zijn over het algemeen trouw aan hun verplichtingen jegens anderen, het werk of de ideeën die ze dierbaar zijn. Ze kunnen er echter moeite mee hebben om iets te doen dat niet logisch voor hen is.

Hoe de anderen ze kunnen waarnemen

INFP’s vinden dat structuren en voorschriften verstikken en werken het liefst op een autonome manier. Ze zijn aanpasbaar en flexibel, op voorwaarde dat hun waarden niet belachelijk worden gemaakt. Ze stoppen dan met het zich aanpassen. De uitdrukking van hun oordelen die eruit voortkomen, kan met een intensiteit verschijnen die voor anderen verrassend kan zijn.

INFP's hebben de neiging om voorzichtig te zijn en zorgvuldig de mensen te kiezen aan wie ze hun meest intieme waarden en gevoelens onthullen, ze ontwikkelen diepgaande relaties, authenticiteit, oprechte relaties en ieders persoonlijk resultaat. INFP's waarderen vooral degenen die de tijd nemen om hun waarden en doelen te begrijpen.

Ze worden over het algemeen gezien als gevoelig, introspectief, complex, origineel, persoonlijk en soms moeilijk te begrijpen.

Mogelijke verbetergebieden

Als INFP's de weg niet vinden om hun talenten te gebruiken en gewaardeerd te worden voor hun bijdrage, voelen ze zich over het algemeen gefrustreerd en kunnen ze:

- een ongebruikelijke moeite hebben om zichzelf mondeling uit te drukken;

- in zichzelf keren;

- anderen onvoldoende informatie geven, in het bijzonder over de waarden die voor hen belangrijk zijn.

Het is mogelijk dat INFP's minder aandacht besteden aan de functies die ze het minst leuk vinden: Denken en Waarneming. Als ze deze aspecten echter te veel verwaarlozen, kan het zijn dat ze:

- zichzelf vanwege de bestaande kloof tussen hun idealen en hun realisatie gemakkelijk ontmoedigen;

- zelfs in situaties waarin het getuigt van hun innerlijke gezichtspunt, weigeren om logisch te redeneren;

- gebrek aan praktische bruikbaarheid en moeite hebben met het evalueren van de essentiële capaciteiten om het gestelde doel te kunnen bereiken.

In bijzonder stressvolle situaties is het mogelijk dat INFP's ernstige twijfels hebben over hun competenties en die van anderen en worden ze te kritisch en beoordelen ze te gemakkelijk.