ESTJ

De bewaker, de regelaar, de organisator, de voogd

Cognitieve functies

Dominante functie: extravert denken

Aanvullende functie: introverte waarneming

Tertiaire functie: extraverte intuïtie

Inferieure functie: introvert gevoel

Voorbeelden van ESTJ karakters

Hermione Granger (HP)
Dean Winchester (Supernatural)
Princess Leia (Star Wars)

Hun waarden

ESTJ's willen graag projecten, activiteiten, procedures en mensen organiseren en dan actie ondernemen om alles af te ronden. Ze leven volgens een reeks van normen en duidelijke en vaste overtuigingen. Ze leveren systematische inspanningen om deze te respecteren en ze verwachten van anderen dat ze dat ook doen. Ze waarderen bekwaamheid, effectiviteit en resultaten en laten dit graag zien in hun werk en vrije tijd.

ESTJ's willen alleen graag met anderen comuniceren en samenwerken als ze verantwoordelijk zijn, de toegestane tijd respecteren en de taken, die aan hen zijn toevertrouwd, afronden. Ze werken beter in situaties waarin duidelijke en concrete problemen kunnen worden opgelost met methoden, die hun vermogen om te kunnen gaan met moeilijkheden, laten zien.

Eigenschappen

ESTJ's hebben een objectieve benadering van problemen en zijn erg aanwezig wanneer de situatie dit vereist. Ze gebruiken hun functie Denken voornamelijk in de uiterlijke wereld, organiseren hun leven en hun werk en worden ongeduldig wanneer ze worden geconfronteerd met verwarring, inefficiëntie en halve maatregelen.
ESTJ's zijn meestal logisch, analytisch, objectief in hun kritiek, beslist, duidelijk en standvastig.
ESTJ’s concentreren zich op het heden, op wat echt en wat concreet is. Ze passen experimenten toe en aan om problemen op te kunnen lossen en geven de voorkeur aan taken waarbij de resultaten onmiddellijk, zichtbaar en tastbaar zijn.

ESTJ's zijn over het algemeen praktisch, realistisch, prozaïsch, systematisch en pragmatisch.
Het zijn uitstekende beheerders omdat ze de systemen en de logistiek goed begrijpen. Ze kunnen zich de verschillende manoeuvres, die nodig zijn om een taak te volbrengen, voorstellen en anticiperen op potentiële problemen. Ze dragen verantwoordelijkheden op, bundelen de ideeën en ze denken aan alle mogelijkheden. Ze laten niets aan het toeval over om de taken binnen de toegestane tijd te bereiken. Als ze zien dat de dingen niet gaan zoals gepland, maken ze een plan op om de situatie recht te zetten. Zij geven echter de voorkeur aan procedures en systemen die hun verantwoordelijheid hebben aangetoond. Ze concentreren zich graag op de taak die moet worden volbracht, de actie en de resultaten.

Hoe de anderen ze kunnen waarnemen

ESTJ's hebben een natuurlijke neiging om systemen, procedures en programma's uit te werken en men kan er op rekenen dat zij graag de leiding nemen en deze op de juiste manier afronden. Ze kunnen soms als verpletterend worden ervaren, omdat ze altijd zeker weten hoe de dingen moeten gaan.

ESTJ's zijn in hun communicatie duidelijk en direct, je hoeft je zelden af te vragen wat ze denken.
ESTJ's zijn behoorlijk goedaardig en vinden het vooral leuk om met mensen om te gaan als het gaat om het uitvoeren van taken, spelletjes, tradities of gezinsactiviteiten. In intieme relaties nemen ze hun rol serieus en vervullen ze deze op een verantwoorde manier.
ESTJ's worden over het algemeen als consciëntieus, betrouwbaar, vastberaden, direct en zeker van zichzelf gezien.

Mogelijke verbetergebieden

Als ESTJ's geen manier kunnen vinden om hun talenten te gebruiken en gewaardeerd te worden voor hun bijdrage, voelen ze zich over het algemeen gefrustreerd en kunnen ze:

- rigide en dogmatisch worden;

- de voorkeur geven aan interventie, zichzelf in experts 'Mijnheer Weetal' transformeren, alles verpletteren en weigeren te luisteren;

- bemoeizuchtig worden en ongeduldig zijn tegenover de mensen, die de procedures niet stap-voor-stap respecteren.

Het is mogelijk dat ESTJ's minder aandacht besteden aan de functies die ze het minst leuk vinden: Gevoel en Intuïtie. Als ze deze aspecten echter te veel verwaarlozen, kan het zijn dat ze:

- logica proberen te gebruiken zelfs als emoties en de impact op mensen als eerste in overweging moeten worden genomen;

- niet aan de behoefte aan intimiteit die de anderen hebben voldoen, noch aan de behoefte om te praten over hoe zij zich voelen voldoen;

- zich niet altijd de consequenties, die een eenvoudige en directe actie kan hebben, realiseren.
In zeer stressvolle situaties kan het gebeuren dat ESTJ's zich eenzaam en weinig gewaardeerd voelen en niet in staat zijn om hun gevoelens van leed en wanhoop over te brengen.