ENTJ

De uitvoerder, de leidinggevende, de directeur, de ondernemer

Cognitieve functies

Dominante functie: extravert denken

Aanvullende functie: introverte intuïtie

Tertiaire functie: extraverte waarneming

Inferieure functie: introvert gevoel

Voorbeelden van ENTJ karakters

Crowley (Supernatural)
Maximus (Gladiator)
Irene Adler (Sherlock Holmes)

Hun waarden

ENTJ's zijn natuurlijke leiders en geboren organisatoren. Ze conceptualiseren, concretiseren en vertalen de mogelijkheden in plannen om hun doelen op de korte en op lange termijn te bereiken. Ze merken onmiddellijk onlogische en ineffectieve procedures op en voelen de dringende behoefte om ze recht te zetten, mensen te organiseren en situaties in de juiste richting te sturen.
ENTJ's zijn strategische visionairs, die met betrekking tot toekomstige behoeften, mensen en organisaties, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, voorzorgsmaatregelen nemen.

Eigenschappen

ENTJ's gebruiken hun Denken voornamelijk in de externe wereld en zijn dus van nature kritisch. Ze stellen hun eigen normen vast en passen deze met vastberadenheid toe op anderen, op organisaties en op zichzelf. Ze waarderen intelligentie en competentie en haten inefficiëntie en onwetendheid. Ze kunnen krachtig zijn als de situatie daarom vraagt.
ENTJ's zijn doorgaans analytisch, logisch, objectief in hun kritiek, vastberaden, duidelijk en verzekerd.

ENTJ's tonen intellectuele nieuwsgierigheid, zoeken naar nieuwe ideeën en houden van complexe problemen. Ze gebruiken hun Intuïtie voornamelijk in de innerlijke wereld om mogelijkheden te bedenken en ideeën te krijgen, die ze kunnen gebruiken om beslissingen te nemen en om plannen te bedenken.

ENTJ's zijn over het algemeen initiatiefnemers, denkers die het geheel der dingen beschouwen, theoretici en innoverende planners.

ENTJ's zijn over het algemeen heel slim bij het oplossen van organisatorische problemen, ze zien heel goed de complexe verbanden die bestaan binnen de organisaties en zijn gericht op de actie en strategie. Ze voorspellen moeilijkheden, anticiperen op problemen, bedenken grote plannen en systemen en bundelen menselijke en materiële middelen om hun doelen te bereiken. Ze zijn over het algemeen niet geïnteresseerd in dagelijkse taken en geven de voorkeur aan nieuwe uitdagingen.

Hoe de anderen ze kunnen waarnemen

ENTJ's zijn dol op stimulerende interacties met anderen, die hen verlevendigen. Ze stellen vaak vraagtekens bij het gedrag van anderen, evenals bij de ideeën die ze uiten, in de verwachting dat ze die ideeën zullen verdedigen om een wederzijdse verrijking te creëren. 

ENTJ's bewonderen en zoeken het gezelschap van ontwikkelde mensen, die hen bij de hand nemen, niets aarzelen om te zeggen wat ze denken en met overtuiging ruzie maken.

ENTJ's geven er de voorkeur aan dat dingen duidelijk en vastgesteld zijn, maar hun passie voor ideeën kan hen ertoe brengen om een enorm scala aan nieuwe ideeën te exploiteren en te bespreken. Hun verbale gemak, de intentie van het besluit, het vertrouwen hierin en de behoefte aan organisatie kan soms als onderdrukkend worden ervaren.
ENTJ's worden over het algemeen gezien als rechttoe rechtaan, provocerend, vastberaden, objectief, eerlijk en stimulerend.

Mogelijke verbetergebieden

Als ENTJ's geen manier vinden om hun talenten te gebruiken en gewaardeerd te worden voor hun bijdrage, voelen ze zich over het algemeen gefrustreerd en kunnen ze:

- onpersoonlijk en kritisch worden;

- invasief en dictatoriaal zijn en opdrachten geven zonder te luisteren;

- verbaal snibbig en agressief worden;

Het is mogelijk dat ENTJ's minder aandacht besteden aan de functies die ze het minst leuk vinden: Gevoel en Waarnemen. Als ze deze aspecten echter te veel verwaarlozen, kan het gebeuren dat ze:

- niet opmerken dat de anderen persoonlijke relaties, waardering en complimenten nodig hebben;

- vergeten om in hun plannen het feit te integreren dat anderen steun nodig hebben en tijd om zich te ontspannen;

- details of bepaalde aspecten van de werkelijkheid verwaarlozen, die nodig zijn om hun plannen af te ronden.

In bijzonder stressvolle momenten kunnen ENTJ's overweldigd worden door twijfel, zich verlaten en weinig gewaardeerd voelen en niet in staat zijn om hun nood naar anderen kenbaar te maken.