ENFP

De kampioen, de communicator, de charismatische, de psycholoog

Cognitieve functies

Dominante functie: extraverte intuïtie

Aanvullende functie: introvert gevoel

Tertiaire functie: extravert denken

Inferieure functie: introverte waarneming

Voorbeelden van ENFP karakters

Peter Pan
Ariel (The Little Mermaid)
Phoebe Buffay (Friends)

Hun waarden

ENFP's beschouwen het leven als een creatief avontuur vol spannende mogelijkheden. Ze zijn ten opzichte van de anderen extreem scherp en met betrekking tot het heden en de toekomst volhardend. Ze testen een breed scala aan gevoelens en intense emoties.

Ze vinden het leuk dat anderen hen aanmoedigen en staan altijd klaar om ook aanmoediging en ondersteuning te bieden.

ENFP's hebben het talent om te begrijpen hoe groepen en individuen werken en zijn zeer overtuigend in het nastreven van wat nauw aan het hart ligt. Ze passen zich makkelijk aan en zeggen precies waar het op staat. Hun energie en enthousiasme helpen de anderen ook om zich te uiten.

Eigenschappen

ENFP's zijn innoverend, lanceren projecten en spenderen veel energie om ze af te ronden. Door in de eerste plaats hun Intuïtie te gebruiken in de externe wereld, worden ze gestimuleerd door nieuwe mensen, ideeën en experimenten, ontdekken ze gemakkelijk de richting en de betekenis van dingen en verbinden ze de stippen, die andere niet zien.

Ze zijn vaak nieuwsgierig, creatief, fantasierijk, energiek, enthousiast en spontaan.
ENFP's waarderen harmonie en goede wil. Ze willen graag anderen behagen en zullen zich zoveel mogelijk aanpassen aan hun behoeften en hun verlangens.

ENFP's gebruiken hun Gevoel voornamelijk in hun innerlijke wereld en nemen beslissingen door hun persoonlijke waarden toe te passen en door zichzelf in andermans schoenen te verplaatsen. Ze zijn over het algemeen hartelijk, vriendelijk, bezorgd om anderen, coöperatief en klaar om hun steun te bieden.

ENFP's hebben een uitzonderlijk talent om de capaciteiten van anderen waar te nemen, evenals de energie en de motivatie om hen te helpen implementeren. Ze hebben genoeg zelfvertrouwen om vooruit te gaan omdat het gebaseerd is op hun intuïties. Hun enthousiasme moedigt de anderen aan om hen te volgen.

Hoe de anderen ze kunnen waarnemen

ENFP's zijn over het algemeen scherp, sociaal, vriendelijk en hebben een grote vriendenkring. Bijna alles interesseert hen wel en hun zin in het leven trekt anderen aan. Ze hechten ook waarde aan authentieke en belangrijke persoonlijke relaties en investeren veel energie om open en eerlijke communicatie te creëren en te onderhouden.

ENFP’s haten routine, planning en structuur en over het algemeen regelen ze iets om deze te omzeilen. Ze praten, zelfs als ze moeten improviseren, gemakkelijk maar wanneer ze hun diepste persoonlijke waarden tot uitdrukking moeten brengen, is het echter mogelijk dat ze zich opeens onbehaaglijk voelen en hun oordelen uiten op een manier die niet bij hen past.

ENFP's worden over het algemeen als prettig, bedachtzaam, overtuigend, enthousiast, spontaan, getalenteerd, ondersteunend gezien en verwachten dat de waardering die ze voor anderen hebben ook wederzijds is.

Mogelijke verbetergebieden

Als ENFP's de weg niet vinden om hun talenten te kunnen gebruiken en gewaardeerd worden voor hun bijdrage, voelen ze zich over het algemeen gefrustreerd en kunnen ze:

- verstrooid raken, moeite hebben om zich te kunnen concentreren of zijn gemakkelijk afgeleid;

- op voor de lange termijn geen beslissing nemen;

- in opstand komen en overdreven non-conformistisch worden;

- niet op de hoogte zijn van de deadlines en procedures;

Het is mogelijk dat ENFP's minder aandacht besteden aan de functies die ze het minst leuk vinden, Gewaarwording en Denken. Als ze deze aspecten echter te veel verwaarlozen, kan het gebeuren dat ze:

- geen aandacht besteden aan de details en het noodzakelijke werk om hun inspiraties te kunnen implementeren;

- zich overwerken, kunnen ze moeite hebben om interessante mogelijkheden te verwerpen en nee te zeggen tegen mensen;

- niet in staat zijn om tijdens de evaluatie van hun inspiraties en beslissingen redelijk en logisch te zijn.
In bijzonder stressvolle situaties is het mogelijk dat ENFP's worden ondergedompeld in details en hun gebruikelijke capaciteit verliezen om een stapje terug te doen en de opties, die zich voordoen, te evalueren. Ze hebben dan de neiging om zich te concentreren op een minder belangrijk vooringenomen detail tot het punt waarop ze het het centrum van hun universum laten worden.