ENFJ

De leraar, de voordrager, de gever, de mentor

Cognitieve functies

Dominante functie: extravert gevoel

Aanvullende functie: introverte intuïtie

Tertiaire functie: extraverte waarneming

Inferieure functie: introvert denken

Voorbeelden van ENFJ karakters

Mufasa (The Lion King)
Margaery Tyrell (GOT)
William Wallace (Braveheart)

Hun waarden

ENFJ's zijn in diepe harmonie met anderen, waardoor ze snel de behoeften, de motivaties en de zorgen begrijpen. Ze besteden al hun aandacht aan het helpen van anderen en om hun ontwikkeling te stimuleren.
ENFJ's kunnen zorgvuldig overtuigen en een consensus bereiken tussen de mensen waarvan de interesses en de motivaties heel verschillend zijn. Ze worden vaak gebruikt als katalysator, waardoor iedereen deelneemt en het beste van iedereen wordt benadrukt. Het kunnen zowel charismatische leiders als trouwe deelnemers zijn.

Eigenschappen

ENFJ’s baseren hun beslissingen op hun persoonlijke waarden. Ze gebruiken hun Gevoel vooral in de externe wereld, stralend door hun warmte en hun energie. Ze zoeken altijd naar het beste in elkaar en weten ook hoe ze dat kunnen vinden. Ze houden van harmonie en samenwerking. Ze waarderen de goedkeuring van anderen, reageren met energie en toewijding en zijn bijzonder gevoelig voor kritiek en spanning. ENFJ's zijn over het algemeen vriendelijk, welwillend, bemoedigend, eerlijk en vertrouwenswaardig.

ENFJ's kunnen de richting en de verbanden, die tussen de dingen bestaan, herkennen en kunnen tegenover de anderen zeer duidelijk zijn. Ze zijn nieuwsgierig naar nieuwe ideeën en worden gestimuleerd door de mogelijkheid om bij te dragen aan het welzijn van de mensheid.

ENFJ's zijn over het algemeen fantasierijk, creatief en worden aangetrokken door diversiteit en nieuwe uitdagingen.

ENFJ's hebben de gave om de potentiële ontwikkeling in anderen te waarderen en hun energie te wijden aan de uitvoering ervan. Het zijn prima facilitators. ENFJ's krijgen de verantwoordelijkheid om relaties tussen collega's, vrienden of familieleden te organiseren, zodat iedereen meedoet, de harmonie floreert en mensen plezier hebben.

Hoe de anderen ze kunnen waarnemen

ENFJ's zijn energiek, enthousiast en bezorgd om anderen. Hun oprechte interesse kan over het algemeen ook actieve mensen aantrekken en ze zelfs laten deelnemen. Ze kunnen luisteren en helpen, maar hebben zeker ook waarden en eigen meningen, die ze duidelijk kenbaar kunnen maken.

ENFJ's putten hun energie uit hun relaties met anderen en zijn erg sociaal. Ze hebben grote behoefte aan authentieke en hechte relaties. Ze proberen die met enthousiasme en diepgang te creëren en die ook te behouden.

ENFJ’s houden ervan dat hun leven georganiseerd is en proberen dubbelzinnige relaties of situaties op te helderen. Als de behoeften van mensen hen in hun organisatie belemmeren, laten ze die mensen meteen links liggen.

ENFJ's worden over het algemeen als sociaal, charmant, vriendelijk, welwillend, expressief, gevoelig en overtuigend gezien.

Mogelijke verbetergebieden

Als ENFJ's de weg niet vinden om hun talenten te gebruiken en gewaardeerd te worden voor hun bijdrage, voelen ze zich over het algemeen gefrustreerd en kunnen ze:

- zich zorgen gaan maken, zich schuldig gaan voelen en aan zichzelf gaan twijfelen;

- in hun verlangen naar harmonie opstandig en gezaghebbend worden;

- reëel of denkbeeldig te gevoelig voor kritiek zijn.

Het is mogelijk dat ENFJ's minder aandacht schenken aan hun niet-favoriete functies: de Gedachte en het Gevoel. Als ze deze aspecten echter te veel verwaarlozen, kan het zijn dat ze:

- alleen beslissingen nemen op basis van hun persoonlijke waarden, terwijl logica ook noodzakelijk is;

- het moeilijk vinden om te moeten toegeven dat er onenigheid of problemen kunnen ontstaan met mensen die waardevol voor hen zijn;

- details verwaarlozen, die nodig zijn voor de realisatie van hun idealen.

In bijzonder stressvolle tijden is het mogelijk dat ENFJ's plotseling kritisch worden en de kleinste tekortkomingen van de anderen gaan opzoeken, op een manier die niet erg bj hen past. Over het algemeen houden ze deze negatieve meningen voor zichzelf, maar vinden deze gedachten wel verontrustend en verstorend.