ISTP

dělník, mechanik, kutil

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Introvertní myšlení

Sekundární funkce: Extravertní vnímaní

Terciární funkce: Introvertní intuice

Inferiorní funkce: Extravertní cítění

Příklady vlastností typu ISTP

Arya Stark (GOT)
Wolverine (X-Men)
Indiana Jones

Jejich klady

Typ ISTP je velmi pozorný ke svému okolí. Když je potřeba najít jádro problému a efektivně ho vyřešit, jednají rychle. Zajímá je způsob, jakým věci okolo nich fungují, ale abstraktní teorie jim přijdou nudné, pokud je nemohou rychle zapojit do praxe.

Typ ISTP vzdoruje nadměrné disciplíně a pravidlům, má rád různorodost a invoaci a cení si výzvy, ktero představuje řešení nových problémů.

Charakteristika

Díky intrvovertnímu Myšlení vidí typ ISTP celkovou strukturu věci, která zahrnuje veškerá fakta. Fungují jako počítač – objektivně a neosobně uspořádávají data a důvody.

Jejich rozhodnutí jsou racionální a založená na velkém množství konkrétních dat.

Typ ISTP bývá nezaujatý, objektivní, co se týče kritiky, a analytický, a logický při řešení problémů. Lidé typu ISTP jsou realisté, kteří se soustředí na současnost a na to, jak se s ní vypořádat, místo teoretických možností. Často vymyslí kreativní způsob, jak vyřešit urgentní problém, a jsou velice šikovní na praktické úkoly.

Typ ISTP bývá praktický, realistický, faktický a pragmatický. Je rychlý a rád šetří námahu: dělá pouze to, co je nutné, s co nejméně diskuzemi a starostmi. Jediný cíl tohoto typu je dosáhnout požadovaného cíle.

Jak je vnímají druzí

Typ ISTP je demokratický a toleruje širokou škálu chování, pokud ovšem nejsou napadeny jejich základní logické principy. Dokáží být překvapivě neústupní a přímočaří při vyjadřování svých úsudků. Naslouchají ostatním a často s nimi souhlasí, jelikož nevyjádří svůj nesouhlas; později si ale lze všimnou toho, že tento typ předtím analyzoval situaci a vytvářel si svůj vlastní názor. Jejich neustálé hledání informací a soustředění se na výsledky způsobuje, že rychle změní směr, pokud naleznou efektivnější postup pro vykonání úkolu. Občas mají ostatní lidé problémy do nich vidět. Bývají klidní a opatrní, ale když přijde na témata, která jsou jim známá, dokážou být opravdu výřeční.
Typ ISTP je obvykle vnímán jako přizpůsobivý, nakloněný jednání a vyhledávající adrenalin. Je sebevědomý, nezávislý a odhodlaný.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu ISTP nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňování za své přínosy, obvykle je to frustruje a mohou:

- Být cyničtí a negativní co se týče kritiky

- Být odtažití

- Prokrastinovat

Typ ISTP může věnovat funkcím, které nemá rád (Intuice a Cítění), méně pozornosti.
Pokud tyto funkce příliš zanedbávají, mohou:

- Zanedbávat hodnoty a emoční potřeby druhých

- Podceňovat vliv jejich rozhodnutí na druhé

- Přehlédnout dlouhodobé důsledky jejich rozhodnutí a jednání, pokud se příliš soustředí na okamžité výsledky

Ve velice stresových situacích typ ISTP neočekávaně a nevhodně vyjadřuje své emoce. Jeho výbušný vztek a slzy, které následují, ho ztrapní a znepokojí druhé.