ISTJ

inspektor, správce

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Introvertní vnímaní

Sekundární funkce: Extravertní myšlení

Terciární funkce: Introvertní cítění

Inferiorní funkce: Extravertní intuice

Příklady vlastností typu ISTJ

Trafalgar Law (One Piece)
Tom Hager (Godfather)
Katniss Everdeen (Hunger Games)

Jejich klady

Typ ISTJ má silný smysl pro zodpovědnost a také jsou velice upřímní v práci, se svou rodinou a ve vztazích. Vždy usilovně pracují, aby ve stanovené časové lhůtě dosáhli cíle, který si vytyčili. Kvůli něčemu, co se jim zdá nezbytné, jsou schopní dosáhnout nemožného, ale pokud jim něco připadá bezdůvodné, nemají problém se tomu vzepřít.

Lidé typu ISTJ obecně radši pracují sami a jsou zodpovědní za výsledek jejich vlastní práce, ale týmová práce jim nevadí, pokud si daný úkol vyžaduje pomoc ostatních. Role každého člověka v týmu ale musí být jasně určena, a každý se jí musí držet. Dovednosti a odpovědnost jsou pro tento typ osobnosti důležité; od ostatních požadují, aby byli tak spolehliví a úctihodní, jako oni.

Charakteristika

Typ ISTJ má hluboký respekt pro fakta. Cítění vždy používá ze všech svých funkcí jako první. Má vlastní vnitřní svět skládající se ze zásoby informací, ke které se obrací, aby lépe pochopil, co se děje nyní.

Typ ISTJ používá funkci Myšlení k činění rozhodnutí a k určení objektivního, logického a rozhodného přístupu. Tento typ se nezaměřuje na jedince, ale na úkol nebo systém jako celek.
Typ ISTJ tedy bývá logický, analytický, nezaujatý a rozumný. Názory, které vyjadřuje, jsou jasné a pevné, protože jsou založeny na důkladném uvažování a logických kritériích, a jsou podpořené jeho zkušenostmi a znalostmi. Mají za to, že standartní postupy existují z toho důvodu, že jsou efektivní.
Typ ISTJ je ochotný přijmout změnu jen v případě, že fakta ukazují, že tato změna přinese lepší výsledky.

Jak je vnímají druzí

Lidé typu ISTJ jsou společenští, když je pro ně role, kterou hrají, pohodlná; pouze zřídka ale sdílí své postřehy a vzpomínky – s těmi se svěří jen blízkým přátelům. Ostatní si rychle všimnou jejich kritérií, úsudků a touhy po struktuře a programech, ale občas si nevšimnou jejich osobních reakcí, které oplývají humorem. Někdy je pro tento typ těžké pochopit potřeby ostatních, které se liší od těch jejich; nicméně, pokud jsou přesvědčení, že je něco důležité pro někoho, na kom jim záleží, považují tuto potřebu za fakt. Udělají vše pro to, aby této potřebě vyhověli, i pokud si stále myslí, že daná potřeba nedává žádný smysl.
Lidé obecně vnímají typ ISTJ jako tiché, vyrovnané, vážné, jasné, metodické lidi, kteří se drží tradice.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu ISTJ nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňování za to, co dokáží, obvykle je to frustruje a mohou:

- Být najednou přísní co se týče rozvrhů, programů a postupů, a aplikovat je do písmene přesně

- Kritizovat a odsuzovat ostatní

- Mít potíže se svěřením své práce někomu jinému (s důvěrou, že práci vykonají pořádně)
Typ ISTJ věnuje funkcím, které nemá rád (např. Intuice a Cítění), mnohem méně pozornosti.
Nicméně, pokud tyto aspekty příliš zanedbávají, mohou:

- Přehlédnout důsledky rozhodnutí, které v tu chvíli číní

- Soustředit se příliš na logiku a nestarat se o to, jaký to může mít vliv na ostatní

- Nenaplňovat potřebu ostatních mít kontakt a intimitu

Ve stresových situacích typ ISTJ není schopný zachovat klid a rozumné uvažování, kvůli čemuž se dostává do „katastrofického“ módu, kdy si představuje všechny možné negativní závěry pro sebe i ostatní.