INTP

architekt, myslitel, návrhář, kritik

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Introvertní myšlení

Sekundární funkce: Extravertní intuice

Terciární funkce: Introvertní vnímaní

Inferiorní funkce: Extravertní cítění

Příklady vlastností typu INTP

L (Death Note)
Spencer Reid (Criminal Minds)
Foxface (Hunger Games)

Jejich klady

Typ INTP ví, jak sám řešit problémy, a exceluje ve výstižné a distancované analýze nápadů a situací. Ptá se na složité otázky, představuje pro ostatní i pro sebe výzvu, díky čemuž nalézá nové logické způsoby řešení situací.

Typ INTP ze sebe vydává to nejlepší, když má možnost nezávisle pracovat na úkolu, jehož řešení vyžaduje přístup, který jde proti obecně přijímaným názorům. Ačkoliv obvykle lépe pracují samostatně, jejich kritika a syntézy mohou pomoci skupině dobrat se jádra složitého problému.

Charakteristika

Typ INTP primárně používá introvertní Myšlení pro objevování a rozvoj principů a logických struktur, díky kterým rozumíme a dokážeme vysvětlit okolní svět. Téměř ke všemu přistupuje skepticky, vytváří si své vlastní názory a normy a s přesností je aplikuje.
Přikládá důležitost inteligenci a kompetenci.
Typ INTP bývá logický, analytický, schopný objektivní kritiky, je nezaujatý a hloubavý.

Typ INTP vidí všechny možnosti a je schopný nalézat spojitosti, které nejsou očividné a zřejmé. Je zvídavý a učení je pro něj zábavou. Miluje abstraktní teorie a diskuze.

Typ INTP je většinou bystrý, intuitivní, chytrý, zajímá se o různé myšlenky, teorie, a o to, jak věci okolo něj fungují.

Lidé typu INTP si velice rychle dokáží všimnout nesrovnalostí, rádi se pitvají v nápadech a upravují je. Přirozeně vymýšlí komplexní teoretické systémy pro vysvětlení reality okolo nich. Nejsou rádi spoutání denními úkoly, ale věnují hodně energie, síly a koncentrace bádání a analýze komplexních problémů, které zvyšují jejich zvídavost.

Jak je vnímají druzí

Typ INTP je obecně klidný a opatrný, i když může být upovídaný, když přijde na téma, o kterých toho hodně ví. Pokud ho k tomu práce nedonutí, radši řešení hledá, než aby je aplikoval – nerad řídí ostatní a chod věcí.

Typ INTP je velice tolerantní; nepochybuje o ničem ani nic nenamítá, pokud to nepovažuje za rozumné. Tato flexibilita ale mizí, když jsou ohroženy jejich základní principy – to se pak přestanou přizpůsobovat.

Typ INTP přikládá důležitost preciznosti při komunikaci a nesnáší nadbytečné informace a otřepanou pravdu. Chtějí vyjadřovat absolutní pravdu a občas se vyjadřují tak komplikovaně, že jim ostatní jen stěží rozumí.

Typ INTP je ostantími vnímán jako tichý pozorovatel, opatrný, klidný, nezaujatý a nezávislý člověk závislý na své autonomii.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu INTP nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňování za své přínosy, obvykle je to frustruje a mohou:

- Být cyničtí a podávat negativní kritiku

- Být sarkastičtí a destruktivně kritičtí

- Izolovat se od ostatních a prokrastinovat

- Dostat se do slovní potyčky nebo hádky
Typ INTP může věnovat funkcím, které nemá rád (Cítění a Vnímání), méně pozornosti.
Pokud tyto funkce příliš zanedbávají, mohou:

- Být lhostejní k potřebám ostatním co se týče informací a citových vztahů

- Rozhodnout se, že něco, čemu ostatní přikládají hodnotu, není nadále důležité, protože to není „logické“

- Ignorovat, jaký mužou mít jejich nápady a způsob vyjadřování dopad na ostatní

- Postrádat praktický směr, zapomínat na detaily – např. pořádně se obléct, zaplatit účty, starat se o sebe

Ve velmi stresových situacích typ INTP vyjadřuje své emoce neočekávaným a nevhodným způsobem. Následuje výbušný vztek a slzy, které jsou pro ostatní znepokojivé a pro něj trapné, jelikož je tento typ obvykle klidný a opatrný.