INTJ

analytik, vědec, perfekcionista, pořadatel

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Introvertní intuice

Sekundární funkce: Extravertní myšlení

Terciární funkce: Introvertní cítění

Inferiorní funkce: Extravertní vnímaní

Příklady vlastností typu INTJ

Thomas Shelby (Peaky Blinders)
Light Yagami (Death Note)
Stella Gibson (The Fall)

Jejich klady

Typ INTJ má jasnou vizi budoucích možností a dynamiky a směru organizace, kterým se bude ubírat aplikace jeho nápadů. Mají rádi složité výzvy a jednoduše vytvoří syntézu teoretických, komplikovaných a abstraktních témat. Po vytvoření celkové struktury vymýšlí strategie pro dosažení jejich cíle. Jejich globální způsob myšlení jim pomáhá rozvíjet cíle pro produkci širokého konceptu plánu, kterým jim umožní daného cíle dosáhnout v rámci široké organizační struktury.

Pro typ INTJ jsou velice důležité znalosti a nutí sebe i ostatní prokázat opravdovou kompetenci. Obzláště nesnáší zmatky, nepořádek a neschopnost.

Charakteristika

Typ INTJ přemýšlí o věcech jako o celku a rychle do obecného konceptu začleňuje nové informace. Věří své intuici, ať už jsou obecně přijímané názory jakékoliv. Rutina zabíjí jejich kreativitu.

Typ INTJ používá Intuici hlavně ve vnitřním světě, kde vypracovávají komplexní struktury a prospekty. Bývá bystrý, schopný vytvoření kreativní syntézy a konceptuální, s představou do budoucna.

Typ INTJ používá Myšlení při činění logických rozhodnutí. Hodnotí vše kriticky a rychle identifikuje problémy, které si vyžadují řešení. Jsou neústupní a rozhodní, když si to situace vyžaduje.

Typ INTJ bývá jasný, výstižný, racionální, nezaujatý, kritický a objektivní.

Typ INTJ bývá tvoří skvělé dlouhodobé plány a často pracuje na manažerských pozicích ve skupinách a organizacích.

Je nezávislý, věří svým názorům a intuici, než aby věřil ostatním, a aplikuje svá náročná kritéria v poli znalostí a kompetence. Na sebe bývá ještě přísnější než na druhé.

Jak je vnímají druzí

Typ INTJ se zdá být klidný, rozhodný a jistý si sám sebou, ačkoliv mu někdy dělá problém konverzovat s ostatními.

Obecně tento typ ze začátku s ostatními nesdílí svou nedocenitelnou vlastnost: kreativní intuici.
Nicméně, je vidět v jejich logických rozhodnutích, názorech a plánech, které většinou velice jasně formulují. Ostatní někdy vnímají typ INTJ jako tvrdohlavý, což je pro lidi typu INTJ samotné překvapující, jelikož jsou vždy ochotní změnit svůj názor, pokud se objeví nové informace.

Typ INTJ je většinou vnímán jako tajnůstkářský, opatrný, abstraktní, originální, nezávislý typ člověka, kterého je těžké dobře poznat, a který může být někdy dokonce odtažitý.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu INTJ nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňováni za své přínosy, obvykle je to frustruje a mohou být odtažití a strozí a přestat sdílet s ostatními informace o tom, co jim prochází hlavou. Mohou kritizovat lidi, kteří rychle nepochopí jejich nápady, a být tvrdohlaví a neflexibilní při honbě za svými cíly.
Typ INTJ může věnovat funkcím, které nemá rád (Vnímání a Cítění), méně pozornosti.
Pokud tyto funkce příliš zanedbávají, mohou:

- Zanedbávat detaily nebo fakta, která neodpovídají jejich intuitivním nápadům, vztekat se u „intelektuálních her“, hašteřit se s ostatními kvůli abstraktním tématům, která pro ostatní nejsou zajímavá ani důležitá.

- Nevšímat si dopadu jejich rozhodnutí na ostatní

- Nekomplimentovat ostatním tak často, jak by si představovali, a neposkytovat jim osobní podporu, kterou by rádi měli