INFP

léčitel, fanatik, snílek, básník

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Introvertní cítění

Sekundární funkce: Extravertní intuice

Terciární funkce: Introvertní vnímaní

Inferiorní funkce: Extravertní myšlení

Příklady vlastností typu INFP

Belle (La Belle et la Bête)
Luna Lovegood (HP)
Frodo Baggins (LOTR)

Jejich klady

Typ INFP má jádrové hodnoty, podle kterých komunikuje s ostatními a činí rozhodnutí. Tento typ touží po práci, která podporuje jejich rozvoj a rozvoj ostatních, a jejíž jediným smyslem není získání peněz.

Typ INFP považuje za svou prioritu mít jasně určené hodnoty a chovat se podle nich.
Tento typ uznává a respektuje emocionální a psychologické potřeby ostatních, i pokud si je ostatní neuvědomují a samy je nevyjadřují.

Charakteristika

Typ INFP využívá funkci Cítění zejména ve vnitřním světe, ve kterém činí rozhodnutí na základě hodnoty, kterou přikládají k porozumění sami sobě, s jedinečností a rozvojem. Tento typ věří tomu, že je nutné žít a být při tom morálně oddaný a obhajovat svá přesvědčení. Lidé tohoto typu bývají citliví pozorní, starostliví, idealističtí a věrní svému přesvědčení. Rádi čtou, diskutují a přemýšlí o existujících možnostech, které by v budoucnu mohly přinést pozitivní změny. Zajímají je různé nápady a rychle dokážou najít spojitosti.

Tento typ je obyčejně štědrý, kreativní a schopný zvažovat věci z dlouhodobého hlediska.

Typ INFP fascinují různé možnosti prozkoumávání komplexní lidské osobnosti, té jejich stejně tak jako té ostatních. Pracují většinou nárazově a dokáží se skvěle soustředit být produktivní, když jsou opravdu zabraní do nějakého projektu. Také obvykle plní své povinnosti vůči ostatním a v práci a jsou věrni přesvědčením, které jsou jim blízké. Nicméně je pro ně těžké pracovat na něčem, co jim nedává smysl.

Jak je vnímají druzí

Typ INFP vyhledávají systematiku a předpisy a nejradši pracují samostatně. Jsou přizpůsobiví a flexibilní, pokud nikdo nezesměšňuje jejich hodnoty. Poté se přestávají přizpůsobovat. Způsob, kterým kvůli tomu vyjadřují svůj názor, je velice intenzivní a může ostatní překvapit.
Typ INFP bývá opatrný a pečlivě si vybírá lidi, kterým se svěří se svými nejhlubšími hodnotami a pocity, vybudovává si hluboké, autentické a upřímné vztahy, které jsou velice osobní. Obzvláště si cení lidí, kteří vynaloží snahu pochopit jejich hodnoty a cíle.

Obecně je lidé vnímají jako citlivé, zádumčivé, komplexní, originální, osobní lidi, kterým je občas těžké porozumět.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu INFP nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňování za své přínosy, obvykle je to frustruje a mohou:

- Mít neobvyklé potíže se slovním vyjadřováním

- Uzavřít se do sebe

- Neposkytnout ostatním dostatek informací, konkrétně ohledně hodnot, které jsou pro ně důležité
Typ INFP může věnovat funkcím, které nemá rád (Myšlení a Vnímání), méně pozornosti.
Pokud tyto funkce příliš zanedbávají, mohou:

- Být jednoduše odrazeni kvůli existující mezeře mezi jejich ideály a realizací těchto ideálů

- Odmítat logické uvažování, a to i v situacích, ve kterých je potřeba podložit jejich osobní názor fakty

- Jim chybět praktičnost a mohou mít potíže při hodnocení základních zdrojů pro dosažení vytyčeného cíle
Ve velmi stresových situacích může mít typ INFP silní pochyby o svých schopnostech a o schopnostech druhých, může být příliš kritický a příliš jednoduše něco nebo někoho odsoudit.