ESTP

podnikatel, pragmatik, tvůrce, dobyvatel

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Extravertní vnímaní

Sekundární funkce: Introvertní myšlení

Terciární funkce: Extravertní cítění

Inferiorní funkce: Introvertní intuice

Příklady vlastností typu ESTP

Faith Lehane (Buffy)
Khal Drogo (GOT)
Han Solo (Star Wars)

Jejich klady

Typ ESTP je plný energie, řeší problémy dynamicky a složité situace zvládá kreativním způsobem. Málokdy ho zpomalí pravidla a normy a nachází nové způsoby, jak využít existující systémy. Vymýšlí jednoduché metody pro plnění složitých úkolů a dělá si práce zábavu. Lidé tohoto typu jsou flexibilní, přizpůsobiví, vynalézaví a plní nápadů. Vědí, jak spojit protichůdné skupiny a jak dobře pracovat v týmu. Jsou chtěnými společníky například na večerním srazu, při sportování a v práci, protože mají obrovskou schopnost si vše užívat naplno.

Charakteristika

Typ ESTP zajímá vše okolo nich: aktivity, jídlo, oblečení, lidé, život a vše, co jim přináší nové zážitky.
ESTP se lépe než studiem a čtením učí zkušenostmi. Tento typ má tendenci se vrhnout do práce a učit se za pochodu tím, že důvěřuje své schopnosti efektivně vstřebávat informace. 
Typ ESTP bývá všímavý, praktický, realistický, aktivní a zaměření na zážitky. Rozhodnutí činí na základě logické analýzy a uvažování. Když si to situace vyžaduje, dokáže být neústupný, a má tendenci být analytický, racionální, přímý a jistý.

Typ ESTP je velice dobrý v uchopení současných potřeb a v okamžitém vyhovění těmto potřebám. Obecně se radši přizpůsobí situaci, než aby ji zhodnotil. Věci bere tak, jak jsou, a snaží se najít řešení, které bude schůdné pro všechny, než aby někomu nutil své požadavky.

Jak je vnímají druzí

Lidé typu ESTP jsou experti, když jde o životní styl. Vášnivě milují život a naprosto se do něj ponoří; ostatní si všímají jejich nadšení a dobré nálady. Jedná o muže a ženy činu. Obecně nemají rádi teorii a psané směrnice, a vyhýbají se jim.

Tradiční školní systém je pro tyto lidi matoucí, i přesto, že dokáží mít dobré známky, pokud je předmět zajímá. Ostatní tento typ většinou vnímají jako společenské, spontánní, riskující a dobrodružné lidi, se kterými je jednoduché se bavit.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu ESTP nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňování za své přínosy, obvykle je to frustruje a mohou:

- Mít problémy přijmout systémy a dodržovat časové limity

- Být zahledění do sebe a ztrácet se v práci

- Upřednostňovat požitky před důležitými povinnostmi Typ ESTP může věnovat funkcím, které nemá rád (Cítění a Intuice), méně pozornosti.
Pokud tyto funkce příliš zanedbávají, mohou:

- Přehlédnout hlubší důsledky jejich rozhodnutí a jednání

- Být netrpěliví, když přijde na diskuze a prohlubování vztahů

- Zapomenout důležitá výročí a události, které jsou důležité pro druhé
Ve velice stresových situacích má typ ESTP pesimistické myšlenky a myslí si, že se o něj ostatní opravdu nezajímají – dochází k deformaci jeho smyslových dat, která ho jen ujišťuje v tom, že ho ostatní odmítnuli.