ESTJ

vedoucí, manažer, pořadatel, strážce

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Extravertní myšlení

Sekundární funkce: Introvertní vnímaní

Terciární funkce: Extravertní intuice

Inferiorní funkce: Introvertní cítění

Příklady vlastností typu ESTJ

Hermione Granger (HP)
Dean Winchester (Supernatural)
Princess Leia (Star Wars)

Jejich klady

Typ ESTJ rád organizuje projekty, aktivity, postupy a lidi, a poté vše dotáhne do konce. Žije dle určitých norem a jasných a konečných přesvědčení, které se systematicky snaží respektovat; od ostatních očekává to samé. Záleží mu na kompetenci, efektivitě a dobrých výsledcích, což se odráží v jeho práci a volnočasových aktivitách.

Typ ESTJ rád komunikuje a pracuje s ostatními, ale pouze pokud jsou zodpovědní, dodržují časové lhůty a dotahují úkoly, které jsou jim svěřeny, do konce. Tento typ lépe pracuje v situacích, ve kterých lze konkrétní problémy vyřešit metodami, které se v minulosti osvědčily.

Charakteristika

Typ ESTJ má objektivní přístup k problémům a když to situace vyžaduje, dokáže být neústupný. Funkci Myšlení používaá hlavně ve vnějším světě k organizaci svého života a práce. Je netrpělivý, když přijde do styku se zmatkem, neschopností a polovičatými opatřeními.

Lidé typu ESTJ bývají logičtí, analytičtí, objektivní, co se týče kritiky, rozhodnutí, jasní a vytrvalí.
Soustředí se na přítomnost a na to, co je reálné a konkrétní. Při řešení problémů aplikují a adaptují vyzkoušené experimenty a radši pracují na věcech, které mají okamžité, viditelné a hmatatelné výsledky.

Obecně jsou praktičtí, realističtí, prozaičtí, systematičtí a pragmatičtí. Dělají skvělé správce, protože dobře rozumí systémům a logistice. Dokáží si představit tahy potřebné pro vypracování úkolů, předvídají problémy, které mohou nastat, rozdělují odpovědnost druhým a dávají dohromady zdroje, přemýšlí nad všemi možnostmi a nikdy nic neponechají náhodě, aby byli schopní split všechny úkoly ve vytyčeném čase. Když vidí, že věci nejdou podle plánu, vymyslí jiný plán, který má situaci napravit. Nicméně mají radši postupy a systémy, které se již prokázaly jako spolehlivé. Rádi se soustředí na úkol, který chtějí splnit, na postup a na výsledky.

Jak je vnímají druzí

Typ ESTJ má přirozenou tendenci řešit systémy, postupy a programy. Když mají nad něčím převzít kontrolu a splnit úkol, je na ně spoleh. Někdy mohou působit drsně, protože si jsou vždy jistí tím, jak by vše mělo být.

Typ ESTJ komunikuje přímočaře a jasně, lidé většinou nemusí přemýšlet nad tím, co tím bylo myšleno. Lidé tohoto typu jsou hodní a obecně rádi komunikují s ostatními, obzvlášť, pokud jim to pomůže splnit nějaký úkol, při hraní her, dodržování tradic a při rodinných aktivitách. V intimních vztazích berou svou roli vážně a odpovědně ji plní.

Typ ESTJ je obecně vnímán jako svědomitý, důvěryhodný, odhodlaný, přímočarý a jistý si sám sebou.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu ESTJ nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňování za své přínosy, obvykle je to frustruje a mohou:

- Být přísní a dogmatičtí

- Být intervencionisti, přeměnit se v „děda Vševěda“, drtit ostatní a odmítat jim naslouchat

- Být vlezlí, netrpěliví, když přijde na lidi, kteří nepostupují krok po kroku podle zavedeného postupu

Typ ESTJ může věnovat funkcím, které nemá rád (Cítění a Intuice), méně pozornosti.
Pokud tyto funkce příliš zanedbávají, mohou:

- Snažit se používat logiku, i když by měli v prní řadě brát v úvahu dopad na ostatní a jejich emoce

- Nenaplňovat potřeby druhých na intimitu a vyjadřování pocitů

- Neuvědomovat si širší dopad, který může mít jednoduché a přímé rozhodnutí

Ve velice stresových situacích si typ ESTJ může připadat osaměle a nedoceněně, a může mít problémy s vyjádřením pocitu nesnáze a zoufalství.