ESFP

bavič, herec, umělec, tlumočník

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Extravertní vnímaní

Sekundární funkce: Introvertní cítění

Terciární funkce: Extravertní myšlení

Inferiorní funkce: Introvertní intuice

Příklady vlastností typu ESFP

Ron Weasley (HP)
Jesse Pinkman (Breaking Bad)
Harley Quinn (S. Squad)

Jejich klady

Typ ESFP vášnivě miluje život. Každou chvíli prožívají naplno a váží si lidí, jídla, oblečení, zvířat, přírody a různých aktivit. Málokdy se nechají zastavit nařízeními a kreativně se soutřední na potřeby a touhy ostatních.

Typ ESFP je cenným členem týmu, dělá vše, co je v jeho silách, aby co nejvíce zjednodušil a zpřjíemnil práci, a aby ji také ulehčil.

Charakteristika

Typ ESFP se zajímá o lidi a o nové zážitky. Jelikož se učí rychleji procvičováním než učením a čtením, mají tendenci se vrhnout do úkolu po hlavě a naučit se vše při práci. Váží si hmatatelných věcí a mají z nich radost. Bývají všímaví, praktičtí, realističtí, precizní, aktivní a soustředí se na bezprostřední zážitky.

Lidé typu ESFP činí rozhodnutí podle svých osobních hodnot. Používají introvertní Cítění jako prostředek posuzování situace, vcítí se do ostatních a ukazují jim empatii. Vztahy jsou pro ně jednoduché a často zastávají roli usmiřovatele.

Typ ESFP bývá štědrý, optimistický, přesvědčivý, dobromyslný, milý a taktní. Také je skvělým pozorovatelem lidského chování. Je schopný vycítit, čím si ostatní prochází, a plní jejich praktické potřeby. Také jsou schopni mobilizovat ostatní v případě krizové situace.

Jak je vnímají druzí

Lidé typu ESFP si užívají život a dělají dobré společníky. Přitahují ostatní svou bujarostí a nadšeíním. Jsou flexibilní, přizpůsobiví, milí a je snadné je mít rád. Jen málokdy něco plánují dopředu, protože jsou si jistí, že až na to pride, zareagují dobře a efektivně vyřeší danou situaci. Nesnáší rutinu a strukturu a obecně se jim snaží vyhýbat.
Typ ESFP se obvykle učí za pochodu a interakcí se svým okolím. Obecně nemá rád psané vysvětlení a teorii. Může mít potíže s tradičním školním systémem, ale když ho nějaký předmět zajímá, a když dostane příležitost komunikovat s lidmi v daném předmětu, je schopný mít dobré známky.

Ostatní vnímají tento typ jako přátelské, spontánní, veselé lidi, kteří se rádi baví, jsou skvělou podporou pro ostatní, a jsou nekonečným zdrojem nápadů.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu ESFP nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňování za své přínosy, obvykle je to frustruje a mohou:

- Být lhostejní a unáhlení

- Mít problém přijmout a řídit se časovými lhůtami

- Brát si chování a rozhodnutí ostatních příliš osobně
Typ ESFP může věnovat funkcím, které nemá rád (Myšlení a Intuice), méně pozornosti.
Pokud tyto funkce příliš zanedbávají, mohou:

- Zapomenout na dlouhodobé důsledky a chovat se dle svých potřeb nebo potřeb druhých

- Vyhýbat se různým situacím a komplexním nebo nejednoznačným lidem

- Upřednostňovat požitky před povinnostmi
Ve velmi stresových situacích se lidé typu ESFP cítí zaplaveni pesimistickými myšlenkami. Mají tendenci si vymýšlet jednoduchá vysvětlení, aby se ospravedlnili.