ENTJ

šéf, vůdce, ředitel, podnikatel

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Extravertní myšlení

Sekundární funkce: Introvertní intuice

Terciární funkce: Extravertní vnímaní

Inferiorní funkce: Introvertní cítění

Příklady vlastností typu ENTJ

Crowley (Supernatural)
Maximus (Gladiator)
Irene Adler (Sherlock Holmes)

Jejich klady

Typ ENTJ je přirozeným vůdcem a rozeným organizátorem. Konceptualizují, teoretizují a mění možnosti v plány, díky kterým dosahují svých cílů jak krátkodobě, tak i dlouhodobě. Okamžitě si všímají nelogických a neefektivních postupů a mají nutnou potřebu je vylepšit, řídit ostatní, mít kontrolu nad situací, a všechny posunout správným směrem.

Lidé typu ENTJ jsou strategičtí vizionáři, kteří jsou prozíraví co se týče budoucích potřeb, lidí a organizací, za které jsou zodpovědní.

Charakteristika

Typ ENTJ používá Myšlení hlavně ve vnějším světě, a tak je přirozeně kritický. Stanovuje si vlastní normy a odhodlaně je aplikuje na ostatní lidi, organizace, i na sebe. Cení si inteligence a kompetence a nesnáší neschopnost a nevědomost. Dokáží být neústupní, když si to situace vyžaduje.
Typ ENTJ bývá analytický, logický, objektivní v kritice, odhodlaný, jasný a jistý.

Typ ENTJ vykazuje intelektuální zvědavost, hledá nové nápady a má rád komplexní problémy. Intuici primárně používají ve vnitřním světe pro vymýšlení různých možností a nápadů, které poté používají při rozhodování a vymýšlení plánů.

Typ ENTJ je většinou skvělým původcem, myslitelem, který zvažuje celek, teorista a inovativní tvůrce plánů.

Typ ENTJ bývá obecně velice chytrý, když řeší organizační problémy. Jednoduše vidí složité spojitosti mezi jednotlivými věcmi a přitahuje je akce a strategie. Předvídají možné obtíže a problémy, vymýšlí obsáhlé plány a systémy a spojují dohromady lidské a materiálové zdroje pro dosažení jejich cílů. Obecně je nezajímají každodenní úkony, mají rádi nové výzvy.

Jak je vnímají druzí

Typ ENTJ rád stimuluje komunikaci s lidmi, kteří je povzbuzují. Často zpochybňují chování a nápady druhých a očekávají od nich, že své nápady budou bránit, a dosáhnou tak oboustranného obohacení.

Typ ENTJ obdivuje a vyhledává společnost sofistikovaných lidí, kteří jim oponují, a kteří jim neváhají říct, co si myslí, a přesvědčivě argumentují.

Typ ENTJ má rád, když je vše jasně určené, ale jejich vášnivý zájem o nápady je může přitahovat k prozkoumání a diskuzi nových nápadů. Jsou přirození řečníci, jsou rozhodní, sebevědomí a mají potřebu řídit ostatní, což někdy může vést k utlačování ostatních.

Typ ENTJ je obecně vnímán jako přímočarý, provokativní, rozhodný, objektivní, spravedlivý a stimulující typ člověka.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu ENTJ nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňováni za své přínosy, obvykle je to frustruje a mohou:

- Být neosobní a kritičtí

- Být invazivní a diktátorští a vydávat příkazy bez naslouchání ostatním

- Být nevrlí a agresivní
Typ ENTJ může věnovat funkcím, které nemá rád (Cítění a Vnímání), méně pozornosti.
Pokud tyto funkce příliš zanedbávají, mohou:

- Přehlédnout, že ostatní potřebují osobní vztahy, ocenění a komplimenty

- Zapomenout do svých plánů zahrnout fakt, že ostatní potřebují podporu a čas na oslavu

- Zanedbat detaily nebo určité aspekty reality, které jsou nezbytné pro dokončení jejich plánů

Ve velmi stresových situacích může být typ ENTJ přemožen pochybami, cítit se opuštění a nedoceněný a být neschopný vyjádřit svůj pocit úzkosti.