ENFP

The champion, řečník, optimista, psycholog

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Extravertní intuice

Sekundární funkce: Introvertní cítění

Terciární funkce: Extravertní myšlení

Inferiorní funkce: Introvertní vnímaní

Příklady vlastností typu ENFP

Peter Pan
Ariel (The Little Mermaid)
Phoebe Buffay (Friends)

Jejich klady

Typ ENFP považuje život za kreativní dobrodružství plné vzrušujících možností. Jsou extrémně všímaví, co se týče lidí okolo nich, a prozíraví. Mají širokou škálu pocitů a emocí.
Líbí se jim, že je ostatní povzbuzují, a vždy jsou připraveni porpořit a povzbudit ostatní.

Typ ENFP dokáže skvěle porozumět tomu, jak skupiny a jedinci pracují, a jsou velice přesvědčiví, když se snaží dosáhnout něčeho, na čem jim záleží. Jsou přizpůsobiví a otevření, kdekoliv se nacházejí. Jejich energie a nadšení usnadňuje ostatním otevřít se.

Charakteristika

Typ ENFP je inovativní, startuje projekty a dává hodně energie do jejich dokončení. Intuici primárně používá ve vnějším světě, stimulují ho noví lidé, nápady a experimenty, je pro ně jednoduché naleznout směr a důležitost věcí okolo a vidět spojitosti, které ostatní přehlíží.
Bývají zvídaví, kreativní, plní energie, nadšení, spontánní a mají bujnou představivost.

Typ ENFP si cení soulasu a dobroty. Rádi vyhoví ostatním a přizpůsobí se jejich potřebám tužbám, jak jen to jde.
Typ ENFP používá Cítění ve vnitřním světě a činí rozhodnutí aplikací osobních hodnot a tím, že se pokusí vidět situaci pohledem ostatních. Bývají přívětiví, přátelští, zajímají se o druhé, rádi spolupracují s ostatními, a jsou pro ostatní oporou.

Lidé typu ENFP mají talent na odhalení schopností ostatních, a také ostatním snadno dodají energii a motivaci. Díky jejich nadšení je ostatní chtějí následovat.

Jak je vnímají druzí

Typ ENFP je většinou pohotový, společenský, přátelský, a mívá široký okruh přátel. Zajímají se téměř o všechno a jejich láska k životu k nim přitahuje ostatní. Také přikládají hodnotu autentickým a hloubkovým osobním vztahům. Hodně energie investují do vytváření a udržování otevřené komunikace a upřímnosti.
Lidé typu ENFP nesnáší rutinu, plánování a strukturu, a obecně se jim snaží vyhýbat. Jsou schopni bez obtíží mluvit, i když mají improvizovat; nicméně, když mají vyjádřit své nejhlubší osobní hodnoty, mohou se najednou cítit nesví a vyjadřovat se nezvykle.
Typ ENFP je většinou vnímán jako příjemný, prozíravý, přesvědčivý, nadšený, spontánní, talentovaný typ člověka, který podporuje a cení si ostatních, a který od ostatních očekává to samé.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu ENFP nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňování za své přínosy, obvykle je to frustruje a mohou:

- Mít problémy se soustředěním nebo být nepozorní

- Nebýt schopní učinit dlouhodobé rozhodnutí

- Vzbouřit se a být nadměrně nekonformní

- Ignorovat časové lhůty a postupy
Typ ENFP může věnovat funkcím, které nemá rád (Vnímnáí a Myšlení), méně pozornosti.
Pokud tyto funkce příliš zanedbávají, mohou:

- Přehlížet detaily a potřebnou práci kvůli realizaci svých inspirací

- Příliš pracovat, mít problémy s odmítnutím zajímavých příležitostí a lidí celkově

- Nebýt schopní rozumně a logicky uvažovat při hodnocení svých inspirací a rozhodnutí
Ve vysoce stresových situacích mohou být lidi typu ENFP zaplavení detaily a ztratit svou obvyklou schopnost distancovat se a zhodnotit všechny možnosti. Pak mají tendenci koncentrovat se na maličkost až do té míry, že se z ní pro ně stane střed vesmíru.