ENFJ

učitel, moderátor, dárce, rádce

Kognitivní funkce

Dominantní funkce: Extravertní cítění

Sekundární funkce: Introvertní intuice

Terciární funkce: Extravertní vnímaní

Inferiorní funkce: Introvertní myšlení

Příklady vlastností typu ENFJ

Mufasa (The Lion King)
Margaery Tyrell (GOT)
William Wallace (Braveheart)

Jejich klady

Typ ENFJ se všemi skvěle vychází, rozumí jejich potřebám a obavám a chápe, odkud druzí vychází. Veškerou energii věnuje pomáháním ostatním a podporou jejich rozvoje.
Typ ENFJ dokáže přesvědčit a sjednotit lidi, kteří mají rozdílné názory. Často bývá katalyzátorem a inspiruje ostatní být lepším člověkem. Dokáží bých charismatičtí vůdci a stejně tak i věrní účastníci.

Charakteristika

Typ ENFJ zakládá svá rozhodnutí na osobních hodnotách. Cítění používají hlavně ve vnějším světě, vyzařuje z nich přívětivost a energie. Vždy se snaží v ostatních hledat to nejlepší a ví, jak to v druhých najít. Mají rádi soulad a spolupráci. Cení si uznání druhých, reagují s energií a oddaností a obzvláště špatně snášejí kritiku a napětí.
Typ ENFJ bývá přívětivý, benevolentní, povzbudivý, upřímný a sebevědomý.

Typ ENFJ dokáže rozeznat směr a spojitosti mezi různými věcmi, a k ostatním dokáže být velice chápavý. Zajímají ho nové nápady a povzbuzuje je myšlenka, že přispějí k dobru lidstva.

Typ ENFJ mívá bohatou představivost, je kreativní a přitahuje ho diverzita a nové výzvy.

Typ ENFJ dokáže ocenit potenciální růst druhých a věnovat jim energii, jen aby jim pomohl. Bývá dobrým zprostředkovatelem.
Typu ENFJ řídí vztahy mezi kolegy, přáteli a členy rodiny, aby spolu všichni dobře vycházeli, a aby byla legrace.

Jak je vnímají druzí

Typ ENFJ je energetický, zapálený a zajímá se o druhé. Jeho upřímný zájem většinou přitahuje ostatní a dokáže přimět k účasti i lidi, kteří jsou velice zaneprázdění. Umí skvěle naslouchat, ale má pevné hodnoty a názory, které dokáže jasně vyjádřit.

Typ ENFJ si bere energii ze vztahů s druhými a je velice společenský; má obrovskou potřebu mít upřímné a blízké vztahy. Nadšeně a důkladně se snaží si takové vztahy vytvořit a udržet.
Ostatní tento typ obecně vnímají jako společenské, okouzlující, přátelské, benevolnetní, expresivní, citlivé a přesvědčivé lidi.

Potenciální oblasti růstu

Pokud se typu ENFJ nedaří najít využití pro jejich talent a nejsou oceňování za své přínosy, obvykle je to frustruje a mohou:

- Strachovat se, mít výčitky svědomí a pochybovat o sobě

- Být neústupní a autoritativní ve své touze dosáhnout souladu

- Být citliví na kritiku, ať už na reálnou nebo smyšlenou
Typ ENFJ může věnovat funkcím, které nemá rád (Myšlení a Cítění), méně pozornosti.
Pokud tyto funkce příliš zanedbávají, mohou:

- Činit rozhodnutí pouze na základě svých osobních hodnot, ačkoliv je za potřebí i logika

- Mít potíže přiznat, že s lidmi, kteří jsou jim blízcí, mohou mít neshody

- Zanedbávat detaily potřebné pro realizaci svých nápadů
Ve extrémně stresových situacích mohou být lidé typu ENFJ najednou kritičtí a hledat chyby v druhých, což jim vůbec není podobné. Obecně si tyto negativní poznámky nechávají pro sebe, ale tyto myšlenky jim připadají znepokojivé.