ISTJ

Инспектор, администратор  

Когнитивни функции

Доминираща финкция : Интровертно ъзприемане
Допълнителна функция : Екстравертно мислене
Третична функция : Интровертна чувствителност
Низша функция : Екстравертна интуиция

Примери за ISTJ личности

Trafalgar Law (One Piece)
Tom Hager (Godfather)
Katniss Everdeen (Hunger Games)

Техните силни страни

ISTJ държат на тяхната организираност. Имат силно чувство за отговорност и лоялност към семейството и взаимоотношенията си. Работят с енергия и постоянство, за да постигнат своевременно набелязаните цели. Прявят всичко по силите си, за да изпълнят задачата, която считат за необходима и се бунтуват срещу това, което им се струва неоснователно.
ISTJ обикновено предпочитат да работят сами и да бъдат отговорни за резултатите; Въпреки това, се чувстват комфортно да работят в екип, когато естеството на работата го изисква, когато ролите са ясно дефинирани и когато всеки носи отговорност.
Компетентността и отговорността са изключително важни за ISTJ, които очакват другите да бъдат толкова надеждни, колкото и самите те.

Характерни черти

ISTJs имат дълбок респект към фактите. Те използват своя развит усет преди всичко във вътрешния си свят, който е като складова база, от която могат да черпят информация, за да разберат по-добре настоящето. ISTJ разсъждават много при взимането на решения за да намерят обективен, логичен и решителен подход. Те се съсредоточават върху работата или системата като цяло, а не върху индивидите.
ISTJ са склонни да бъдат логични, аналитични, безпарциални и разумни. ISTJ са ясни и твърди в становищата които изразяват, защото те са базирани на внимателно обмисляне, логични критерии и са плодове на техния опит и знание. Те вярват, че стандартните процедури съществуват, защото са ефективни.
ISTJ приемат промяната само ако фактите сочат, че тази промяна ще доведе до по-добри резултати.

Как другите могат да ги възприемат

ISTJs са общителни, когато са на комфортна позиция; Те рядко споделят богатите си спомени, с други освен с интимните си приятели. Хората около тях възприемат лесно техните изисквания и одобряват преценките им, както и техния стремеж към организираност и методично планиране на живота и активността като цяло. Болшинството от хората с които контактуват, не забелязват оригиналния им подход, често изпълнен с много хумор. Понякога е трудно на ISTJ да вникнат в потребностите на другите, които значително се различават от техните. Но след като са убедени, че те са важни за някой, който е скъп за тях, взимат присърце тези потребности и правят всичко, за да му помогнат, въпреки че продължават да мислят, че няма смисъл.
ISTJ обикновено се възприемат като спокойни, резервирани, сериозни, верни на себе си, методични и придаващи значение на традициите хора.

Потенциални зони за развитие

Ако ISTJ не успеят да намерят поле и начин за изява на талантите си и да бъдат оценени за това, което биха допринесли, те обикновено се чувстват объркани и може:
- Стават заинатени, упорити и неослужливи към професионалните ангажименти и разпределението на работното време, работата. Прилагат процедурите с точност "до запетайката" без да мислят и да се влагат излишно
- Критикуват и съдят другите
– Трудно им е да делегират – не вярват, че някой друг може да свърши работата по по- правилен начи
ISTJs са склонни да обръщат по-малко внимание на техните заложени способности, интуиция и усет. Ако обаче пренебрегнат напълно тези техни аспекти, те могат:
- Да не видят по-широките последици от настоящи решения
– Толкова да се фокусират върху логиката, че да не забележат импакта ЕФЕКТА на тяхното държание върху другите
- Да нямат адекватни реакции при контактите си с другите
В стресови ситуации ISTJ е възможно да не могат да използват предимствата на тяхната спокойна и разумна способност на -НЕ обективна преценка. Тогава те потъват вкатастрофизъм представяйки си всички отрицателни изходи, за себе си и за другите.