INTP

Архитектът, мислителят, създателят, критикът

Когнитивни функции

Доминираща функция: интровертна мисъл
Допълнителна функция: екстравертна интуиция
Третична функция: интровертна сетивност
Низша функция: Екстравертно усещане

Примери за INTP личности

L (Death Note)
Spencer Reid (Criminal Minds)
Foxface (Hunger Games)

Техните силни страни

INTP са в състояние да решават проблемите по безпристрастен начин, да дадат кратък и обобщен анализ на дадена идея или ситуация. Те поставят трудни въпроси, предизвиквайки себе си и другите да намерят нови и по логични подходи.
INTP дават най-доброто от себе си, когато имат възможност да работят самостоятелно по проблем, чието решение изисква подход, който противоречи на общоприетото мнение.
Въпреки че обикновено работят по-добре сами, критиките и острите им сентенции могат да помогнат на екипа да стигне до сърцето на сложните проблеми.

Характерни черти

INTP на практика използват своето интровертно мислене, за да открият или развият основни принципи и логически схеми, които правят възможно разбирането и обясняването на света в който живеят. Те подхождат почти винаги със скептицизъм, развиват свои собствени мнения и стандарти и ги прилагат строго. Те отдават голямо значение на интелигентността и компетентността.
INTP могат да бъдат много логични, аналитични, обективни, безпристрастни и контролират много добре медийната критика. INTP усещат възможностите и връзките, които съществуват извън това, което е налице и очевидно. Те са любопитни и ученето за тях е забавление.
Обожават абстрактните теории и дискусии.
INTP обикновено са психически гъвкави, интуитивни, гениални и изключително любопитни към идеи и теории за функционирането на действителността.
INTP бързо забелязват несъответствията и нелогичността и обичат да анализират и реорганизират идеите. Те естествено възприемат сложни теории, за да обяснят реалността, която ги заобикаля. Работят постоянно за ежедневните си задачи, но отделят много енергия, интензивност и концентрация за изследване или анализ на сложни проблеми, които изострят любопитството им.

Как другите могат да ги възприемат

INTP обикновено са спокойни и резервирани, въпреки че могат да бъдат словоохотливи по темите, които познават особено добре. Освен ако тяхната работа не ги принуждава да действат,те предпочитат да търсят решения, а не да ги прилагат на практика. Предпочитат да не трябва да организират хората и ситуациите.
INTP са много толерантни; Те повдигат и обсъждат въпроси само когато смятат, че е разумно да направят това. Тази гъвкавост обаче изчезва, когато техните основни принципи бъдат поставени под въпрос; Ако това се случи те престават да се адаптират.
INTP придават голямо значение на точността в комуникацията и не харесват съкращенията и опростяването им. Искат да изразят абсолютната истина и понякога се изразяват по такъв сложен начин, че другите трудно ги разбират.
INTP обикновено се възприемат като тихи, резервирани, спокойни, независими, наблюдателни и прикрепени към тяхната независимост.

Потенциални зони за развитие

Ако INTP не намерят начин да приложат своите таланти и да бъдат оценени за техния принос, обикновено се разочароват и могат :
- Да станат цинични и негативни в техните критики
- Да бъдат саркастични и критични по разрушителен начин
- Да се изолират и отложат възложените им задачи
- Да взимат думата и да влизат в излишен спор
Случва се INTP да обръщат по-малко внимание на техните непредпочитани функции, Чуства и сетивност. Ако обаче пренебрегнат напълно тези аспекти от своя характер, те могат :
- Да станат безчувствени към емоционалните си взаимоотношения с другите
- Да решат, че темата, към която те или другите дават стойност, всъщност не е важна, защото "няма смисъл"
- Да не осъзнават въздействието на техните идеи и стил на изразяване върху другите
- Да забравят нормални правила на обществото, да неглижират детайли, като плащане на сметки или грижи за себе си
В особено стресови ситуации INTP могат да проявяват емоциите си по неочакван и неподходящ начин. Експлозивният гняв и последвалите сълзи са обезпокоителни за другите и неудобни за тях, обикновено толкова спокойни и резервирани.