INTJ

Ръководител, ученият, перфекционистът, организаторът

Когнитивни функции

Доминираща функция: Интровертна интуиция
Допълнителна функция: екстравертна мисъл
Третична функция: интроверно чувство
Низша функция: Екстравертно усещане

Примери за INTJ личности

Thomas Shelby (Peaky Blinders)
Light Yagami (Death Note)
Stella Gibson (The Fall)

Техните силни страни

INTJ имат ясна визия за бъдещите възможности, както и за динамизма и чувството за организация, за да могат да реализират своите идеи. Те обожават комплексните ситуации и лесно обобщават сложни теоритични и абстрактни теми. След като създадат цялостната схема, формулират стратегии за нейното постигане. Глобалното им мислене ги кара да разработват цели и да очертават план, който да им даде възможност да постигнат тези цели в рамките на широки организационни структури.
INTJ придават голямо значение на знанието и държат както за себе си, така и за другите, да имат високо ниво на компетентност. Те особено мразят объркването, безвредността и неефективността.

Характерни черти

INTJ разглеждат всичко като цяло и бързо интегрират новата информация в общата схема. Те се доверяват на интуицията си независимо от установените правила или общоприетите мнения. Рутината задушава тяхната креативност.
INTJ използват главно своята интуиция за техния вътрешен свят, където създават комплексни решения и перспективи. Те са проницателни, творчески ориентирани, концептуални, синтезиращи и с дългосрочна визия.
INTJ разсъждават много и взимат доста логични решения. Гледат на всичко критично, бързо идентифицират проблемите, които изискват решение. Те са твърди и решителни, когато ситуацията го изисква. INTJ могат да бъдат ясни, точни, рационални, безпристрастни, критични и обективни.
INTJ са отлични дългосрочни ясновидци и често достигат лидерски позиции в групи и организации. Те са автономни. Доверяват се на собствените си възприятия и анализи и са по взискателни към себе си отколкото към другите.

Как другите могат да ги възприемат

INTJ изглеждат спокойни, решителни и самоуверени, въпреки че понякога им е трудно да комуникират с другите. Като цяло, не изразяват на най-ценното си качество: творческата им интуиция. От друга страна, те я превръщат в логически решения, мнения и планове, които обикновено формулират много ясно. Околните понякога приемат INTJ за упорити, за изненада на самите INTJ, които винаги са готови да променят мнението си, ако се появят нови данни.
INTJ обикновено се възприемат като секретни, резервирани, концептуални, оригинални, автономни, трудни за опознаване и може би дори далечни.

Потенциални зони за развитие

Ако INTJ не намерят начини да приложат своите таланти и да бъдат оценени за техния принос, обикново са объркани и може :
- Да станат далечни и резки, и да не дават достатъчно информация за вътрешния си свят
- Да станат критични към хората, които не разбират достатъчно бързо идеите им
- Да станат упорити и непреклонни в преследването на своето становище
Възможно е INTJ да обърнат по-малко внимание на техните непредпочитани функции,усещане и чуства. Ако обаче пренебрегнат напълно тези аспекти, те могат :
- Да пренебрегнат подробностте или фактите, които не съответстват на интуитивните им заключения
- Да се впуснат в "интелектуални игри" пазарят се за теми, и абстрактни понятия, които имат малка стойност или значение за другите
- Да не преценят достатъчно влиянието на техните решения върху другите
- Да не комплиментират другите толкова, колкото би искала обстановката и да не ги подкрепят, колкото биха искали