INFP

Лечителят, фанатикът, идеалистът, лирикът

Когнитивни функции

Доминираща позиция : Интровертни чувства
Допълнителна функция : Екстравертна интуиция
Третична функция : интровертен усет
Низш функция : екстравертна мисъл

Примери за INFP личности

Belle (La Belle et la Bête)
Luna Lovegood (HP)
Frodo Baggins (LOTR)

Техните силни страни

INFP имат здраво ядро ​​от ценности, които водят отношенията им и взимането на решения. Те търсят работа, която да допринася за тяхното развитие, както и за това на другите, и че тази работа трябва да има смисъл по голям от , самото възнаграждение.
Да имаш ясни ценности и да живееш, като ги уважаваш, е приоритетно за тях.
INFP признават и уважават емоционалните и психологичните потребности на другите, дори когато те самите не са ги разпознали за себе си и изразили сами.

Характерни черти

INFP по принцип използват техните чуства и вътрешния си свят, в който взимат решения въз основа на стойността, която придават на самоопределянето, индивидуалността и логичното развитие.
INFP смятат, че е жизненоважно да се ангажират морално преди да защитят своите убеждения. Те могат да бъдат чувствителни, внимателни, притеснени за другите, идеалистични и верни на своите идеи.
INFP обичат четивата, да комуникират и обичат да обсъждат възможностите за положителни промени в бъдещето. Те са любопитни и бързо виждат връзките и значенията на нещата. INFP са креативни и способни да разгледат всичко в дългосрочен план.
INFP обикновено са възхитени от възможностите за изследване на комплексността на човешката личност, на своята както и на другите. Те са склонни да работят в шокови състояния и да покажат голяма концентрация и ефективност, когато са изцяло ангажирани в даден проект. Като цяло са верни на своите задължения към другите , към работата или идеите, които са важни за тях. Те обаче могат да се затруднят да правят нещо, което няма смисъл за тях.

Как другите могат да ги възприемат

INFP намират структурите и разпоредбите, задушаващи и предпочитат да работят самостоятелно.Те са адаптивни и гъвкави, при условие, че техните стойности не са накърнени. Ако това се случи те престават да се адаптират. Тогава те могат да защитят своите ценности с такава интензивност, която може да изненада другите.
INFP са резервирани и избират внимателно хората, на които разкриват най-близките си ценности и чувства. Ценят истинските и автентични взаимоотношения, както и личното развитие на всеки един от тях.
INFP особено оценяват онези, които отделят време да разберат своите ценности и цели. Те често се възприемат като чувствителни, интроспективни, сложни, оригинални, вглъбени в себе си и понякога трудни за разбиране.

Потенциални зони за развитие

Ако INFP не намерят начин да приложат таланта си и да бъдат оценени за техния принос, те обикновено се разочароват и могат :
- Да имат затруднения да се изказват
- Да се затворят в себе си
- Да не дават достатъчно информация на другите, особено по отношение на тези ценности, които са важни за тях
Случва се INFP да отделят по-малко внимание на техните не-предпочитани функции, Мисъл и Чуствителност. Ако обаче пренебрегнат напълно тези аспекти, те могат :
- Да се отчаят лесно, заради несъответствието между идеалите и реализацията им
- Да отхвърлят логическите разсъждения дори в ситуациите, които го изискват, като утвърждават превъзходството на вътрешната си гледна точка
- Да им липсва практическа мисъл и трудно да оценяват ресурсите, необходими за постигането на целта
В особено стресови ситуации, INFP могат да имат сериозни съмнения относно уменията си, както и тези на другите, стават твърде критични и съдят прекалено лесно.