ESTP

Спонсора, прагматичният, създателят, легионерът

Когнитивни функции

Доминираща функция: Екстравертен усет
Допълнителна функция: Интровертна мисъл
Третична функция: Екстравертни чувства
Низша функция: интровертна интуиция

Примери за ESTP личности

Faith Lehane (Buffy)
Khal Drogo (GOT)
Han Solo (Star Wars)

Техните силни страни

ESTP са енергични. С ентусиазъм решават проблемите и отговарят творчески на трудните ситуации, с които се сблъскват в своята среда.
Те рядко се оставят да бъдат забавени от съществуващите норми и регламенти и търсят нови начини за използване на съществуващите среди.
Те създават лесни начини за изпълнение на сложни задачи и правят работата забавна. Те са гъвкави, приспособими, изобретателни и пълни с ресурси. Знаят как да обединяват противоположните характери и могат да работят много добре в екип. Те са много търсени за компания, за партита, за професионални развлечения, заради тяхната любов към живота и способността им да се възползват максимално от всеки хубав момент.

Характерни особености

Всичко което заобикаля ESTP ги интересува: активностите, храната, облеклото, хората, живота на открито и всичко, което дава възможност за нови преживявания.
Тъй като те се учат по-добре, от опита си отколкото от книгите, са склонни да влязат в действие и да се учат по време на него, доверявайки се на тяхната способност да реагират ефикасно.
ESTP са наблюдателни, практични, реалистични, активни и се концентрират върху непосредствения си опит.
ESTP вземат решенията въз основа на анализ и логическо мислене и могат да бъдат твърди, когато ситуацията го изисква. Те могат да бъдат аналитични, рационални в решаването на проблемите, директни и убедителни.
ESTP са много добри в откриването на проблемите на момента и реагират бързо за разрешаването им. Като цяло те предпочитат да се адаптират към ситуациите, отколкото да ги съдят. Те приемат нещата такива каквито са с добро чувство за хумор и търсене на приемливи решения, а не налагане на собствените си критерии.

Как другите биха могли да ги възприемат

ESTP са експерти в изкуството на живота. Те го обичат страстно и се гмуркат напълно в него; Другите по принцип отговарят на техния ентусиазъм и добър хумор.
ESTP са хора на действието. Като цяло не обичат теорията и писмените напътствия и ги избягват. Традиционната училищна система може да създаде затруднения за ESTP, въпреки че те се справят добре, ако видят стойността на това образование и им е позволено да експериментират.
ESTP обикновено се възприемат като общителни, развлекателни, спонтанни, обичащи риска и приключения.

Потенциални зони за развитие

Ако ESTPs не намерят начин да приложат своите таланти и да бъдат оценени за техния принос, те обикновено се разочароват и могат:
- Да приемат трудно организацията и да не спазват крайните срокове
- Да се фокусират само върху това, което ги интересува, като са обзети напълно от действието
- Да дадат предимство на удоволствията в живота, пред важни задължения
Случва се ESTP да обръщат по-малко внимание на своите неспецифични функции, които са интуицията и чувствата. Ако обаче пренебрегнат напълно тези аспекти, те могат :
- Да не забележат по-широките последици от техните действия и решения
- Да забравят дати и събития, които са от особено значение за другите
- Да не забележат импакта на техните действия върху другите
- Да са припряни в дискусиите или нетърпеливи в задълбочаването на отношенията
В особено стресови ситуации, ESTP могат да имат негативно мислене и да си въобразят, че другите не се съобразяват с тях. Тогава те могат да деформират начина по който са възприети за да намерят "доказателства" за това отхвърляне.