ESTJ

Ръководителят, управителят, организаторът, пазачът

Когнитивни функции

Доминираща функция: Екстравертно мислене
Допълнителна функция: интровертно усещане
Третична функция: екстравертна интуиция
Низша функция: интровертно чувство

Примери за ESTJ личности

Hermione Granger (HP)
Dean Winchester (Supernatural)
Princess Leia (Star Wars)

Техните силни страни

ESTJ обичат да организират проекти, дейности, процедури и хора и след това да се апликират за доброто изпълнение на тези задачи.Живеят според набор от ясни и определени норми и вярвания и полагат системни усилия да ги спазват и очакват същото от другите. Те ценят компетентността, ефективността и резултатността и ги прилагат както в работното така и в свободното си време.
ESTJ обичат да работят с другите при условие, че са отговорни, спазват сроковете и изпълняват усърдно работата, която им е поверена.
Те работят най-добре в ситуации, при които ясни и определени проблеми могат да бъдат решени чрез доказани методи.

Характерни черти

ESTJ имат обективен подход към проблемите и могат да бъдат твърди, когато ситуацията го изисква. Те използват своята мисъл най-вече за външния свят, за да организират живота и работата си и са не понасят объркването, неефективността и половинчатите мерки.
ESTJ са по скоро логични, аналитични, обективни в своите критики, решителни, ясни и уверени.
ESTJ са съсредоточени върху настоящето, върху това, което е реално и конкретно. Те използват и адаптират своя опит за решаване на проблемите и предпочитат да работят по задачи чиито резултати са бързи, видими и осезаеми. ESTJ като цяло са практични, реалистични, прозаични, систематични и прагматични.
ESTJ обикновено са отлични администратори, защото разбират системите и логистиката. Те могат да си представят различните стъпки, необходими за изпълнение на дадена задача, да очакват потенциални проблеми, да проявят отговорност и да обединят ресурсите, да мислят за всички възможности, да не оставят нищо случайно и да изпълнят задачите в определените срокове.
Когато видят, че нещата не вървят по план, въвеждат такъв и се опитват да възстановят ситуацията. Предпочитат процедури и системи на организация, които са доказали своята ефикастност. Обичат да се съсредоточат върху задачата която изпълняват, върху нейното развитие и постигнатите резултатите.

Как другите могат да ги възприемат

Тъй като ESTJ имат естествена тенденция да разработват системи, процедури и програми, те са готови да поемат отговорността за тяхното изпълнение. Понякога те могат да бъдат взети за подтисници, тъй като са винаги сигурни за това как трябва да стават нещата и се придържат само към тяхната логика.
ESTJ са ясни, директни и открити в своите комуникации, така че рядко трябва да се запитваме какво мислят.
ESTJ могат да се окажат доста общителни и като цяло се наслаждават на общуването си с хората, особено ако се касае за работа, игри, традиции или семейни дейности. В интимни си отношения заемат сериозно ролята си и я изпълняват отговорно. ESTJ обикновено се възприемат като съвестни, надеждни, решителни, прями и сигурни с себе си.

Потенциални зони за развитие

Ако ESTJ не могат да намерят начин да приложат качествата си и да бъдат оценени за техния принос, обикновено се чувстват пренебрегнати и могат :
- Да бъдат твърди и догматични
- Да се месят във всичко и да се превърнатв експерти "Господина знае всичко", да смазват другите, отказвайки да ги изслушват
- Стават нервни и нетърпеливи към хората, които не спазват процедурите, с точност до запетайката
Възможно е ESTJ да обръщат по-малко внимание на своите неводещи качества, мисъл и интуиция. Ако обаче пренебрегнат повече тези аспекти, те могат:
- да бъдат предимно логични, когато трябва да се даде предимство на емоцията и нейното влияние върху хората
- Да не забелязват нуждата от интимен свят, от който другите имат нужда, и да не ги оставят да споделят неща, които им тежат
- Да пренебрегнат последиците дори от очевидно прости и директни действия
В особено стресови ситуации, да се чувстват сами и недооценени, и да са неспособни да изявят своята безпомощност и безнадеждност.