ENTJ

Маршалът, лидерът, директорът, предприемачът

Когнитивни функции

Доминираща функция: Екстравертно мислене
Допълнителна функция: интровертна интуиция
Третична функция: Екстравертно усещане
Низша функция: интровертно чувство

Примери за ENTJ личности

Crowley (Supernatural)
Maximus (Gladiator)
Irene Adler (Sherlock Holmes)

Техните силни страни

ENTJ са естествени лидери и се раждат организатори. Те концептуализират, теоретизират лесно и превеждат възможностите в реални плановете за постигане на своите краткосрочни и дългосрочни цели. Те незабавно забелязват нелогични и неефективни процедури и спешно ги отстранят. Организират добре хората и ситуаците за да върви работата в правилната посока.
ENTJ са стратегически визионери, които имат дарбата за планиране на бъдещите потребности на хората и организациите, за които отговарят.

Caractéristiques

ENTJ използват своята мисъл предимно във външния свят и по този начин са натурално критични. Те определят собствените си стандарти и ги прилагат с решителност към другите, към структурите които ги заобикалят и към себе си. Те ценят интелигентността и компетентността и мразят неефективността и невежеството. Могат да бъдат твърди, когато ситуацията го изисква. ENTJ са склонни да бъдат аналитични, логични, обективни в своите критики, решителни, ясни и уверени.
ENTJ демонстрират интелектуално любопитство, търсят нови идеи и се наслаждават на сложните проблеми. Те използват интуицията си основно във вътрешния си свят, за да обмислят възможностите и да намерят идеи, които да използват, за взимането на решения и изработването на планове. ENTJ обикновено са дизайнери, мислители, които гледат на всички неща. Те също са теоретици иноватори и плановици.
ENTJ обикновено са много добри в решаването на организационни проблеми, виждат много добре сложните връзки, които съществуват в организациите и са ориентирани към действието и стратегията. Те предвиждат трудности, антисипират проблемите, проектират планове в голям мащаб, обединяват човешките и материални ресурси, за да постигнат своите цели. Те обикновено не се интересуват от ежедневните задачи, предпочитайки предимно новите предизвикателства.

Как другите могат да ги възприемат

ENTJ обичат стимулиращите взаимодействия с другите, които ги динамизират. Често поставят под въпрос поведението на другите и идеите, които те изразяват, очакват от тях да ги защитят в желанието си да се обогатяват взаимно.
ENTJ се възхищават и търсят компанията на култивираните хора, които са готови да спорят с тях, не се колебаят да изразят какво мислят и спорят убедително. ENTJ предпочитат ясни и утвърдени неща, но страстта им към новото може да ги привлече към обсъждането на огромна област от нови идеи. Тяхния дар слово, техният дух, тяхната увереност в себе си и тяхната воля да организират, могат понякога да станат постъпващи за околните.
ENTJ обикновено се възприемат като директни, провокативни, решителни, обективни, справедливи и предизвикателни.

Потенциални зони за развитие

Ако ENTJ не могат да намерят начин да приложат талантите си и да бъдат оценени за техния принос, те обикновено се чувстват пренебрегнати и могат :
- Да стана твърде безразлични и критични
- Да станат агресивни и авторитетни, давайки заповеди без да изслушват
- Да станат остри и словестно агресивни
Възможно е ENTJ да обърнат по-малко внимание на техните непривилегировани функции, чувство и усещане. Ако обаче пренебрегнат напълно тези аспекти, те могат :
- Да забравят, че другите имат свой интимен свят
- Да не отправят благодарност и заслужени комплименти
- Да не осъзнаят, че на другите понякога им трябва време за да обмислят добре своите становища
- Да пренебрегнат детайлите или определени аспекти на реалността, които са необходими за осъществяване на техните планове
По време на особено стресиращи ситуации ENTJ могат да бъдат обладани от съмнение, да се чувстват изоставени и неоценени и да се окажат неспособни да изразят своята бедствена ситуация пред другите.