ENFP

Шампионът, комуникаторът, харизматичният, психологът

Когнитивни функции

Доминираща функция: Екстравертна интуиция
Допълнителна функция: Интровертни чувства
Третична функция: Екстравертна мисъл
Низша функция: интровертно усещане

Примери за ENFP личности

Peter Pan
Ariel (La petite sirène)
Phoebe Buffay (Friends)

Техните силни страни

ENFP вярва, че животът е едно творческо приключение, изпълнено с реални възможности. Те са изключително проницателни към другите и прозряват много добре настоящето и бъдещето. Те имат широка гама от интензивни чувства и емоции. Обичат другите да ги насърчават и винаги са готови да го правят и с тях.
ENFP имат дарбата да разбират добре как работят групите и индивидите и са много убедителни в преследването на всичко, което ги засяга. Те са приспособими и процъфтяват там, където са. Тяхната енергия и ентусиазъм помага на другите да процъфтяват.

Характерни черти

ENFP са иновативни, стартират проекти и изразходват много енергия за осъществяването им. Използвайки интуицията си предимно във външния свят, те се стимулират от новите хора, идеи и опит. Те лесно откриват смисъла и значението на нещата и намират връзки, които другите не виждат. Те са любопитни, изобретателни, мечтателни, енергични, ентусиазирани и спонтанни.
ENFP оценяват хармонията и добрата воля. Те обичат да угодят на другите и да се приспособяват към нуждите и желанията им колкото е възможно повече. ENFP по принцип използват своите чувства за вътрешния си свят и вземат решения, като прилагат личните си ценности и като се поставят на мястото на другите.
ENFP могат да бъдат топли, приятелски настроени, грижовни, кооперативни и всеотдайни. ENFP имат изключителен дар за откриване на способностите на другите, както и намирането на енергията и мотивацията, необходими за тяхното използване. Те уверено се движат напред водещи се от интуицията си. Ентусиазмът им насърчава другите да ги следват.

Как другите могат да ги възприемат

ENFP са жизнени, общителни, доброжелателни и имат голям кръг от приятели. Почти всичко ги интересува, а вкусът им към живота привлича и другите. Също така оценяват истински, дълбоките лични отношения и инвестират много енергия в създаването и поддържането на открити и честни връзки.
ENFP мразят рутината, планирането и ригидността и най-често се справят да ги заобиколят. Обикновено имат дар слово, дори когато е спонтанно; Въпреки това, когато внезапно трябва да изразят най-дълбоките си ценности, могат да се почувстват неудобно и да изкажат своите мисли по много сложен начин, който не им е присъщ.
ENFP обикновено се възприемат като приятни, проницателени, убедителни , ентусиазирани спонтанни и с множество таланти. Те предлагат своята подкрепа с благодарност към другите и очакват същото в замяна.

Потенциални зони за развитие

Ако ENFP не могат да намерят начин да приложат своите таланти и да бъдат оценени за техния принос, обикновено се огорчават :
- Разпиляват се, трудно се съсредоточават, лесно се разсейват
- Става им невъзможно да приложат до край решенията
- Бунтуват се стават прекалено антиконформисти
- Не спазват сроковете и процедурите
Възможно е ENFP да обърнат по-малко внимание на своите непредпочитани функции, сетивността и мисълта. Ако обаче пренебрегнат напълно тези аспекти, те могат :
- Да не обърнат внимание на това, което може да ги вдъхнови
- да се пренатоварват и да отхвърлят интересни възможности, казвайки «Не » автоматично
- Да не са разумни и логични при преценяването на техните аспирации и взимането на решения
В особено стресиращи ситуации ENFP могат да бъдат затрупани с детайли и да изгубят обичайната си способност да се отдръпнат за да преценят по добре съществуващите опции. Тогава те са склонни да се съсредоточат върху незначителен и изкривен детайл до такава степен, че той да се превърне в центъра на тяхната вселена.