ENFJ

Учителят, аниматорът, донорът, наставникът

Когнитивни функции

Доминираща функция:Екстравертни чувства
Допълнителна функция: Интровертна интуиция
Третична функция: Екстравертно усещане
Низша функция: Интровертна мисъл

Примери за ENFJ личности

Mufasa (Le Roi lion)
Margaery Tyrell (GOT)
William Wallace (Braveheart)

Техните силни страни

ENFJ са в хармония с тези, чиито нужди, мотивации и притеснения бързо ги разбират. Те отделят цялото си внимание, да помагат на другите и да насърчават тяхното развитие.
ENFJ е в състояние да убеди и да постигне консенсус сред хората, чиито интереси и мотивации са много различни. Те често служат като катализатори, обединяват всички и извличат най-доброто от всеки един от тях. Те могат да бъдат харизматични лидери, както и верни участници.

Характерни черти

ENFJ базира своите решения на личните си ценности. Те дават ход на своите чуства предимно във външния свят, излъчвайки топлината и енергията си. Винаги търсят най-доброто от всеки и знаят как да го намерят. Обичат хармонията и сътрудничеството. Ценят доброжелателността на другите, реагират с енергия и всеотдайност но са особено чувствителни към критиката и напрежението.
ENFJ са склонни да бъдат топли, грижовни, насърчаващи, лоялни и надеждни. ENFJ вникват в смисъла на нещата и връзките между тях и могат да бъдат много проницателни към другите. Те са любопитни към новите идеи и са стимулирани от възможността да допринесат за доброто на човечеството.
ENFJ обикновено са мечтатели и творци, привлечени от разнообразието и новите предизвикателства. ENFJ имат дарбата да оценят потенциала на развитие на другите и посвещават енергията си, за да им помогнат да го развият.
ENFJ имат дарбата да улесняват човешките отношения. Често допринасят за организирането на отношенията между колеги, приятели или членове на семейството, така че всеки да участва, хармонията да цари и хората да се забавляват.

Как другите могат да ги възприемат

ENFJ са енергични, внимателни и съпричастни към другите. Техният неподправен професионален интерес може да увлече дори и най резервираните хора. Те знаят как да изслушват и да помогнат. Те притежават истински ценности и възгледи които са характерни за тях и могат да ги изразят пълно и уверено.
ENFJ черпят енергията от контактите си с другите и са много общителни. Те имат силна нужда от истински, автентични и интимни отношения. Те се апликират с голям ентусиазъм да ги създадат и съхранят.
ENFJ обичат техния живот да бъде добре организиран и се влагат за изясняването на неясните отношения и ситуации. Ако нуждите и исканията на някои хора ги притесняват в организирането на общата работа, тогава те привилигироват само общия човешки фактор.
ENFJ, глобално са възприети като социални, харизматични, доброжелателни, експресивни, чуствителни и убедителни.

Потенциални зони за развитие

Ако ENFJ не може да намери начин да приложат талантите си и да бъдат оценени за техния принос, те обикновено се объркват и могат :
- Да се притесняват, да се чувстват виновни и да се съмняват в себе си
- Да станат настоятелни и авторитарни в желанието си за хармония
- Да станат прекалено чувствителни към критиката, било тя реална или въображаема
Случва се ENFJ да обърнат по-малко внимание на техните непредпочитани функции, Мисълта и усета. Ако обаче пренебрегнат напълно тези аспекти, те могат :
- Да вземат решения, основаващи се единствено на лични наблюдения, когато е необходима по широка логика
- Да им е трудно да признаят, че споровете или проблемите могат да възникнат с хора, скъпи за тях
- Да пренебрегнат детайлите, необходими за реализиране на техните идеали
В особено стресиращи ситуации ENFJ могат да станат внезапно критични и да търсят най-малките дефекти на другите по начин, който не е много присъщ за тях. По принцип, пазят за себе си тези негативни мисли и ги намират обезпокоителни и тревожни.