10960 човека са завършили този тест през последните 30 дни !

Личност Тест

Целта на теста 16types.bz е да определим типа на нашата личност и да допринесем за нейното развитие, като вникнем по добре в себе си. Няма "добър" или "лош" тип, така както и "добра" или "лоша"" комбинация от тях, нито в областта на професионалните, нито в областта на личните ни отношения. Всеки тип 16types.bz, както и всеки от нас има своите характерни позитивни черти.

Един тип 16types.bz е сформиран от четири двойки взаимноизключващи се предпочитания (Екстравертност-Интровертност, Усет-Интуиция, Мисъл-Чувство, Възприемане-Оспорване), от които се получават комбинации от четири букви. С тях означаваме предпочитанията, които прилагаме най-често.

Всеки 16types.bz тип се изразява така, че осемте предпочитания взаимодействат помежду си по един единствен начин.

Средно удовлетворение на посетителите : ★★★★★★★★★★★★★★★ (4.35/5 за 109894 резултата)
Ще можете да оцените резултата си в края на теста.

Последните коментари

Получих ENFJ и оцених резултата си 4/5.
много близо
08/19/18 18:21
Получих ENFJ и оцених резултата си 5/5.
Yes
05/21/18 14:54
Получих ESTJ и оцених резултата си 5/5.
Great test! Thank you and you have a great day.
05/09/18 17:35
Получих ISFJ и оцених резултата си 5/5.
Точно :)
05/09/18 17:16
Получих ESFJ и оцених резултата си 5/5.
С някой изключения.
10/24/17 23:20

За всяка двойка предложения, маркирайте кръгa, който съответства на предложението, което най-добре отговаря на вашата личност. Маркиране повече наляво означава, че се разпознавате много повече в първото предложение, което се намира отляво, отколкото във второто, което е от дясно. Маркиране повече надясно означава, че ви съответства много повече второто предложение.

Социалната среда ме стимулира.
Социалната среда ме изморява.
Предпочитам да излизам сам.
Предпочитам да излизам с хора.
Понякога твърде много мисля и ми липсва действието.
Понякога действам прекалено бързо, без да съм мислил достатъчно преди това.
Предпочитам дейностите, които ме карат да се движа.
Предпочитам дейности, които ме карат да мисля.
Предпочитам да общувам писмено.
Предпочитам да общувам устно.
Предпочитам да се срещам с нови хора.
Предпочитам да задълбочавам контактите си.
Предпочитам да обсъждам общи теми в група.
Предпочитам да обсъждам общи теми лице в лице.
Предпочитам да прекарам вечерта с повече хора.
Предпочитам да прекарам вечерта само с един близък.
Като цяло съм по скоро възприет като динамичен и отворен човек.
Като цяло съм по скоро възприет като внимателен и резервиран.
Предпочитам да работя сам или с един човек.
Предпочитам да работя в групa или с повече хора.
1/4
Предпочитам да дам приоритет на фактите.
Предпочитам да дам приоритет на идеите.
Съсредоточавам се върху това, което може да бъде.
Реалист съм и виждам реалността такава каквато е.
Спомням си подробностите, когато се отнасят до цялостната схема.
Спомням си за повечето подробности, които съм виждал.
Предпочитам да се доверя на вдъхновението си.
Предпочитам да се доверя на своя опит.
Предпочитам да мисля за това, което може да се случи.
Предпочитам да се съсредоточа върху настоящия момент и в това какво се случва.
Трудно бих приел за достоверни тези явления, ако не съм ги лично изживял.
Не ми е трудно да вярвам в изотеричните явления ( например: свръхестествените явления).
Предпочитам да използвам нови методи.
Предпочитам да използвам сигурни и доказани методи.
Предпочитам да разгледам в детайли всички аспекти на дадена тема.
Предпочитам да разглеждам глобално аспектите на дадена тема.
Предпочитам да говоря за абстрактни или теоретични неща.
Предпочитам да говоря за конкретни и реални теми.
Решавам проблемите, като разчитам на въображението си.
Решавам проблемите въз основа на предишния си опит, който вече е функционирал.
2/4

Предпочитам да бъда честен и прям.
Предпочитам да бъда дипломатичен и тактичен.

Предпочитам да помогна на другите да изразят чувствата си.
Предпочитам да помогна на другите да взимат логически решения.

Предпочитам да използвам способността си да анализирам ситуациите.
Предпочитам да присъствам на ситуации или дискусии, при които има емоция.

Предпочитам да следвам убежденията си и това какво чувствам, при взимането на решения.
При взимането на решения, предпочитам да се базирам на проверими елементи.

Предпочитам да базирам заключенията си на основа на това, което чувствам и какво познавам от живота.
За моите заключения предпочитам да се базирам на логиката и на подробния анализ.

Критична натура съм.
Опитвам се да угодя на другите.

Предпочитам да бъда лоялен и справедлив.
Предпочитам да бъда приятел и сърдечен.

Когато възникне проблем, се питам дали наистина е важен.
Когато възникне проблем, се чудя дали наистина съществува.

Преценявам влиянието на моите решения върху другите.
Решавам логично проблемите си.

Взимам решенията си като анализирам причините и следствията въз основа на обективни критерии за истината ("Вярно е" или " Грешно е").
Взимам решенията си на базата на личните си ценности ("Това е добро" или "Това е грешно") и моите чувства ("Харесва ми" или "Не ми харесва").
3/4
Предпочитам да проуча цялата информация, от която се нуждая по дадена тема, да мисля известно време и след това да взема бързо и окончателно решение.
Предпочитам да отделя време, за да разгледам всички възможни елементи на дадено нещо преди да взема моето решение.
Предпочитам постоянството и да знам какво може да се случи предварително.
Предпочитам промяната, като запазвам всички опции възможни.
Предпочитам неща да се случват сами.
Предпочитам нещата да бъдат предимно организирани.
Привилигировам моята способност да се адаптирам.
Привилигировам способността си да бъда методичен и организиран.
Обочам да планирам и владея живота си.
Предпочитам да разбера, отколкото да овладея дадена ситуация.
Вярвам повече на способността си да планирам отколкото да импровизирам.
Вярвам повече на способността си да импровизирам отколкото да планирам.
Предпочитам да контролирам заобикалящата ме среда.
Предпочитам да се адаптирам към заобикалящата ме среда.
Предпочитам да търся информацията.
Предпочитам да вземам решенията.
Склонен съм да продължа да търся и да преразглеждам информацията, дори когато решенията вече са взети.
Нямам склонност да се върна към това което вече съм решил и преминавам към следващата стъпка.
Предпочитам да се ангажирам, ако другите също се ангажират.
Предпочитам да оказвам натиск за да се стигне до конкретни ангажименти.
4/4

Псевдонима който въвеждате, ще се появи като заглавие на крайния резултат, както и до коментара ви, ако желаете да оставите такъв.

Другата информация се използва само за статистически цели за още по прецизно определяне на различните психологични типа личности.